Cykl dziewięciu wykładów otwartych „Biznes a prawa człowieka – współczesny stan dyskusji”

5 maja 2016

Helsińska Fundacja Praw Człowieka serdecznie zaprasza na cykl dziewięciu spotkań współorganizowany z Polską Radą Biznesu.

W ramach projektu odbędą się wykłady połączone z dyskusją na tematy z pogranicza biznesu i ochrony praw człowieka. Celem projektu jest zrekonstruowanie współczesnego stanu dyskusji wokół praw człowieka w kontekście funkcjonowania biznesu oraz edukacji uczestników wykładów o współczesnych wyzwaniach dla biznesu jakie wynikają z praw człowieka. Wnioski płynące z wykładów zostaną zawarte w raporcie wydanym na koniec projektu.

Harmonogram wykładów

27 kwietnia 2016 r., godz. 17.00-18.30, „Zasadnicze kierunki dyskusji dotyczącej związków między biznesem i prawami człowieka – wprowadzenie do wykładów”, prowadzenie: Adam Ploszka, koordynator programu Klinika Prawa Człowieka a Podatki w HFPC;

11 maja 2016 r., godz. 17.00-18.30, „Odpowiedzialność za naruszenia praw człowieka przez biznes w świetle Wytycznych ONZ dot. biznesu i praw człowieka”, prowadzenie: Marcin Szwed, prawnik w Programie Spraw Precedensowych HFPC;

25 maja 2016 r., godz. 17.00-18.30, „Ochrona sygnalistów (whistleblowers) ujawniających nadużycia w biznesie”,  prowadzenie: Joanna Smętek, prawniczka i koordynatorka badań w HFPC;

8 czerwca 2016 r., godz. 17.00-18.30, „Prawa człowieka a branża technologii informacyjno-komunikacyjnych. Czy firmy świadczące usługi internetowe muszą szanować prawa podstawowe swoich użytkowników?”, prowadzenie: Dorota Głowacka, koordynatorka programu Obserwatorium Wolności Mediów w Polsce w HFPC;

5 października 2016 r., godz. 17.00-18.30, „Badania naukowe w świetle standardów praw człowieka”, prowadzenie: Zuzanna Warso, koordynatorka projektu Etyka w badaniach naukowych i innowacjach technologicznych w HFPC;

19 października 2016 r., godz. 17.00-18.30, „Wolność gospodarcza pracodawców a odpowiedzialność za dyskryminację w miejscu pracy”, prowadzenie: Dorota Pudzianowska, koordynatorka programu Artykuł 32 w HFPC;

9 listopada 2016 r., godz. 17.00-18.30, „Reklama i PR a standardy wolności słowa”, prowadzenie: Dominika Bychawska-Siniarska, koordynatorka programu Europa Praw Człowieka w HFPC;

23 listopada 2016 r., godz. 17.00-18.30, „Bojkot konsumencki jako narzędzie ochrony praw człowieka”, prowadzenie: Małgorzata Szuleka, prawniczka i koordynatorka działu PR w HFPC;

7 grudnia 2016 r., godz. 17.00-18.30, „Dochodzenie odszkodowań przez ofiary naruszeń praw człowieka dokonanych przez biznes. Perspektywa amerykańska”, prowadzenie: Michał Kopczyński, prawnik w Programie Spraw Precedensowych HFPC;

Uczestnictwo w co najmniej 7 z 9 wykładów zostanie potwierdzone certyfikatem.

Wykłady odbędą się w sali konferencyjnej Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, VI piętro, ul. Zgoda 11, Warszawa. Liczba miejsc jest ograniczona. O wejściu na wykłady decyduje pierwszeństwo przyjścia.

Każdy wykład to nie tylko okazja do poznania współczesnych wyzwań dla biznesu w kontekście praw człowieka, ale także możliwość dyskusji z osobą prowadząca – ekspertem/ekspertką Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Plakat z harmonogramem spotkań dostępny jest na stronie organizatorów.