CWR „Warszawa Rodzinna” współpracuje z Forum Odpowiedzialnego Biznesu podczas 6. Targów CSR [video]

3 listopada 2016

Podczas 6. Targów CSR po raz pierwszy swoje stoisko będzie miało Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” (CWR RW). W ramach współpracy Forum Odpowiedzialnego Biznesu – organizator wydarzenia – i CWR RW angażują się na rzecz szerszego otwarcia Targów na nowe grupy uczestników, które są beneficjentami projektów z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, w tym: dzieci, młodzież i  całe rodziny.

Targi CSR, największe w Polsce wydarzenie poświęcone odpowiedzialnemu biznesowi i zrównoważonemu rozwojowi, w tym roku odbędą się pod hasłem „Edukacyjna działalność biznesu. Przedmiot obowiązkowy”. Do udziału w Targach zostało zaproszone szerokie grono interesariuszy, m.in. młodzież i rodziny. Impreza odbędzie się 17 listopada br. na Stadionie PGE Narodowy w Warszawie, godziny: 9:00-17:00 (WSTĘP WOLNY).

– Młodzież i ich rodzice to z jednej strony konsumenci usług i produktów, z drugiej pracownicy firm – przyszli i obecni.  Potencjał ich oddziaływania na biznes jest więc ogromny. Każdy z nas ma  swoją rolę do odegrania i może zmieniać otaczającą nas rzeczywistość na lepsze, także poprzez wybory firm odpowiedzialnych społecznie. Targi CSR dają przestrzeń do zapoznania się z tym, czym jest CSR i jak w praktyce jest realizowany, jakie działania edukacyjne biznes podejmuje. Zapraszam do wzięcia udziału w 6. Targach CSR, gdyż każdy znajdzie na nich coś dla siebie – mówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Targi przyjazne rodzinie

Organizator 6. Targów CSR zadbał o udogodnienie dla rodziców. Na czas zwiedzania istnieje możliwość pozostawienia dziecka w strefie zabaw przygotowanej przez Fundację Rodzinną.

Strefa dla dzieci to specjalne miejsce wyznaczone w przestrzeni Targów CSR. Jednogodzinną, bezpłatną opiekę nad dziećmi sprawował będzie doświadczony animator, który zapewni atrakcje, takie jak: malowanie, zabawy sensoryczne, zabawy ruchowe. Strefa przeznaczona będzie dla dzieci w wieku 2 – 14 lat.

Młodzież znajdzie też interesujące dla siebie zajęcia na stoiskach wielu wystawców Targów.  Rodziny będą mogły wziąć udział w konkursach, quizach naukowych, nauczyć się alfabetu Morse’a czy podstaw ekonomii.

Wybrane atrakcje skierowane do młodzieży:

  • Lekcja WF-u z Mistrzem. Krzysztof Ignaczak, Mistrz Świata w siatkówce poprowadzi zajęcia sportowe (wystawca: PKN ORLEN);
  • zajęcia dla zorganizowanych grupy dzieci w ramach programu Majsterkowo: majsterkowanie, malowanie, sadzenie roślin (wystawca: Castorama);
  • Mistrzowie Chemii zaprezentują doświadczenia chemiczne (wystawca: PKN ORLEN);
  • konkurs z nagrodami poświęcony wiedzy ekonomicznej na bazie planszowej gry Liderzy Europy (wystawca: BZ WBK);
  • prezentacja nowego portalu finansiaki – jest to portal dla rodziców oraz nauczycieli ze strefą zabaw dla dzieci i młodzieży – w tym już 3-latków. Rodzina Finansiaków pozwoli zgłębić wiedzę na tematy związane z zarządzaniem pieniędzmi (wystawca: BZ WBK);
  • zabawy i quizy naukowe oraz gry logiczne (wystawca: Adamed);
  • możliwość nauki alfabetu Morse’a (wystawca: Program Edukacji Morskiej w Gdańsku).

Podczas 6. Targów CSR zaangażowana zostanie Młodzieżowa.tv, najnowszy projekt Centrum Wspierania Rodzin „Warszawa Rodzinna”. Młodzi dziennikarze włączą się w przygotowanie materiałów video z wydarzenia, w ramach rozwoju swoich kompetencji.  CWR RW poprowadzi również Międzysektorowy Punkt Konsultacyjny dla firm chcących zoptymalizować swoją współpracę z partnerami publicznymi i organizacjami pozarządowymi w ramach realizowanych działań CSR.

Współpraca między biznesem, organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami publicznymi w ramach strategii CSR to olbrzymia szansa dla nas wszystkich na skuteczne stawienie czoła wyzwaniom współczesności, z wykorzystaniem naszych różnorodnych zasobów i potencjału. Targi CSR to świetna okazja do tego, żeby wymienić się doświadczeniami i dobrymi praktykami. Dlatego zapraszamy do naszego punktu konsultacyjnego – na rozmowy z praktykami z różnych sektorów – mówi Jarosław Adamczuk, Dyrektor Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”.

Targi CSR to największe wydarzenie CSR-owe w Polsce. Forum Odpowiedzialnego Biznesu organizuje je co dwa lata od 2005 roku. Celem wydarzenia jest prezentacja działań i praktyk firm społecznie odpowiedzialnych, a także usług oferowanych w tym zakresie przez inne podmioty.