CSR zyskuje na znaczeniu

16 lipca 2008

Zmieniająca się rzeczywistość, zwłaszcza malejące wydatki z budżetu państwa na np. pomoc społeczną, wsparcie grup marginalizowanych, ochrona środowiska czy edukacja, sprawiają, że społeczeństwo oczekuje od sektora biznesu wsparcia ważnych aspektów codziennego życia – piszą na łamach „Rzeczpospolitej” Anna Windorpska i Anna Wróbel.

Powołując się na badania McKinsey&Company, autorki podają, że ponad 80 proc. ankietowanych przedsiębiorców zgadza się ze stwierdzeniem, że generowanie zysku dla inwestorów powinno być połączone ze wsparciem otoczenia społecznego, a tylko 16 proc. jest zdania, że maksymalizacja zwrotu dla akcjonariuszy powinna być jedynym celem przedsiębiorstwa.

W Polsce koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu wyraźnie zyskuje na znaczeniu od roku 2000. Koncepcja ta jest promowana przez organizacje pozarządowe, m.in. Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce czy Fundację Komunikacji Społecznej – piszą autorki.

Wśród przykładów aktywności globalnych firm w zakresie CSR wymieniony jest Shell, który działając na Filipinach wspiera system edukacyjny przez co dba o dobre relacje z władzami oraz o wysokie kwalifikacje przyszłych pracowników.

Więcej: Rzeczpospolita, Zyski dla całej wspólnoty, Anna Windorpska i Anna Wróbel, 27.06.2006