CSR w magazynie Piar.pl

3 lipca 2008

W Unii Europejskiej w ostatnich latach rynek Inwestycji Odpowiedzialnych Społecznie (Socially Responsible Investment) odnotował silny wzrost zainteresowania inwestorów.

Oznacza to, że uznali oni, że inwestycje w działania zmierzające do wzmocnienia sprawiedliwości społecznej, praw człowieka czy promocji zdrowego środowiska są i będą korzystne dla wizerunku ich firmy.” – czytamy w wakacyjnym wydaniu magazynu Piar.pl. Autor artykułu „Odpowiedzialne Inwestycje” Grzegorz Kowal opisuje w nim dokładnie ścieżkę rozwoju koncepcji CSR w Unii Europejskiej.

Więcej: Piar.pl nr 3(9) czerwiec/lipiec 2006