CSR w kadrze – cykl filmów o odpowiedzialnym biznesie

20 października 2011

Forum Odpowiedzialnego Biznesu we współpracy z firmami – Partnerami Strategicznymi, stworzyło  cykl filmów „CSR w kadrze” poświęcony wybranym zagadnieniom społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju. Efektem współpracy  są trzy obrazy: „Odpowiedzialny biznes w firmie”, „Zrównoważone miejsce pracy” i „Etyka w biznesie”.

Film jako szczególna forma komunikacji z interesariuszami ma służyć lepszemu zrozumieniu idei CSR (ang. Corporate Social Responsibility, CSR) oraz obszarów jakich ta koncepcja dotyczy.  Celem twórców było pokazanie w przyjazny sposób, jakie działania firmy i ich pracownicy powinni podejmować, aby ich zachowania były odpowiedzialne społecznie. Filmy są krótkie, dynamiczne a połączenie obrazu z hasłami pozwala na łatwe zrozumienie prezentowanych informacji. Niestandardowa forma podejścia do tematu  daje nowe możliwości zrozumienia pojęcia  CSR.

Pierwszy film zatytułowany „Odpowiedzialny biznes w firmie” przedstawia ogólną ideę CSR we wszystkich obszarach  działalności firmy: społeczeństwo, rynek, konsumenci, pracownicy, etyka i środowisko.

Kolejny film, „Zrównoważone miejsce pracy”, opowiada  o dniu z życia dwóch pracowników przykładowej firmy – od wyjścia z domu do zakończenia dnia pracy, zwracając uwagę widza na poszczególne zachowania w ciągu dnia – mniej lub bardziej odpowiedzialne. W filmie podjęto kwestie zrównoważonego miejsca pracy w szerszym aspekcie, co pozwala na pokazanie działań zarówno od strony firmy, jak i pracownika.

Ostatni film z serii, „Etyka w biznesie” stanowi retrospekcję dnia pracy głównej bohaterki, kierowniczki w dużej firmie. Film  przestrzega przed nieetycznymi działaniami i pomaga w zrozumieniu zasad etyki w biznesie.

Wszystkie filmy powstały w ramach prac Grup Roboczych – wspólnego projektu Forum i firm partnerskich. Ideą Grup Roboczych jest wykorzystanie potencjału, jaki tkwi w liczbie partnerów FOB, poprzez kumulowanie ich wiedzy i doświadczenia w zakresie odpowiedzialnego biznesu i przekazywania ich dalej wszystkim interesariuszom w celu jak najszerszego promowania koncepcji.

Podczas cyklicznych spotkań, odbywających się przez cały rok, partnerzy Forum dzielili się swoimi doświadczeniami oraz dobrymi praktykami, starając się, aby scenariusze filmów były zarówno bogate merytorycznie, ale również interesujące dla odbiorców.

W 2011 roku w Grupach Roboczych wzięło udział 20 osób z 13 firm – Partnerów Strategicznych FOB. Więcej informacji o Programie Partnerstwa.