CSR jak listek figowy

12 kwietnia 2010

Na początku marca Wojciech Romański na łamach Rzeczpospolitej pisał  o wypaczaniu idei społecznie odpowiedzialnego biznesu w Polsce. Dziś na ten temat rozmawiamy z Mirellą Panek – Owsiańską, dyrektor generalną Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Karol Schwann (proto.pl, 09.03.2010)