CSR Europe zaprasza na European Sustainable Industry Summit 2024

15 maja 2024

Ponad 300 ekspertów_ek z obszaru zrównoważonego rozwoju spotka się w dn. 25-26 czerwca w Brukseli na szczycie organizowanym przez CSR Europe. Właśnie otwarto zapisy na wydarzenie.

European Sustainable Industry Summit to platforma wymiany wiedzy i doświadczeń z zakresu ESG dla menedżerów C-level. Wydarzenie ma na celu zwiększenie zaangażowania europejskiego biznesu w obszarze zrównoważonego rozwoju.

Wytyczanie ścieżki dla zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw

Pierwszy dzień rozpocznie się od dyskusji na temat wyzwań dla konkurencyjności i dobrobytu Europy. Rozmowy dotyczyć będą także potencjalnych rozwiązań kryzysów społeczno-ekonomicznych.

Przewidziano dwie sesje plenarne. Pierwsza z nich będzie poświęcona strategiom inwestycyjnym w kontekście konkurencyjności europejskiego przemysłu. Następnie odbędzie się sesja dotycząca unijnych ram zrównoważonego rozwoju oraz ich wpływu na przedsiębiorstwa.

Uczestnicy zapoznają się też z najnowszymi trendami i inspiracjami w obszarach takich jak raportowanie ESG, zrównoważone finanse, bioróżnorodność czy należyta staranność. Będzie to także okazja do zapoznania się z efektami prac organizacji biznesowych i firm zrzeszonych w CSR Europe oraz instytucji unijnych zajmujących się tematyką zrównoważonego rozwoju.

Podczas szczytu odbędzie się również inauguracja jedynej w Europie Chief Sustainability Officers (CSO) Network.

Zastosowanie AI w ESG

Tematem przewodnim drugiego dnia szczytu będzie wpływ sztucznej inteligencji na biznes w kontekście ESG. W agendzie m.in dyskusje na temat innowacji z zakresu zrównoważonego rozwoju opartych na AI. Nie zabraknie także wątku narzędzi AI w raportowaniu ESG.

Organizatorem szczytu jest CSR Europe. Rejestracja >>

Źródło: mat. pras.