CSR Europe rozpoczyna nową kampanię

24 marca 2014

CSR Europe rozpoczęła kampanię europejskiego biznesu na rzecz zrównoważonego życia w miastach (Sustainable Living in Cities). Jej podstawowym założeniem jest zmotywowanie do działania oraz wyposażenie w odpowiednie narzędzia sieci ponad 5000 przedsiębiorstw, tak by były one w stanie zbudować strategiczne powiązania międzysektorowe. Kampania nastawiona będzie na rozwój rozwiązań związanych ze zrównoważonym życiem w miastach zarówno dla mieszkańców jak i konsumentów.

Wydarzenie, które zainicjowało kampanię odbyło się 20 marca w Brukseli i było wspierane przez firmy: Hitachi oraz Pirelli. W jego trakcie przedstawiciele sieci przedsiębiorstw skupionej w około CSR Europe podzielili się swoimi doświadczeniami biznesowymi związanymi ze wspieraniem zrównoważonego rozwoju miast we współpracy z miejskimi interesariuszami (np. organizacjami zrzeszającymi miasta, organizacjami urbanistów itp.). Każde z pięćdziesięciu stanowisk targowych zaprezentowanych podczas Market Place pokazywało najlepsze praktyki i innowacyjne projekty, których realizację podjęto do tej pory.

Kampanię wspiera szereg firm działających na rzecz zrównoważonego rozwoju, a także kluczowych osób na stanowiskach zarządzających. Jednym z nich był Klaus Dieter Rennert, dyrektor naczelny europejskiego działu Hitachi Ltd. W swoim wystąpieniu nawiązał do potrzeby wsparcia obywateli i przedsiębiorstw w budowie bardziej zrównoważonego świata. – Kampania „Zrównoważone Życie w Miastach” jest odpowiedzią na jedne z najważniejszych wyzwań naszych czasów: błyskawiczną urbanizację, zmiany demograficzne i starzejącą się infrastrukturę. Razem ze swoim wzrostem miasta muszą stawać się coraz bardziej „inteligentne”. Muszą również w sposób bardziej zrównoważony korzystać z ograniczonych zasobów. Jednym z rozwiązań są właśnie miejskie  innowacje społeczne.

Również Maurizio Boiocchi, dyrektor techniczny Pirelli zwrócił uwagę na to, w jaki sposób innowacje wpływają na zrównoważone życie w miastach. – Działania podejmowane przez Pirelli mieszczą się w założeniach kampanii, szczególnie w zakresie naszej strategii ekologicznej oraz naszego wsparcia dla społeczności lokalnych w ramach, których działamy. Poprzez zapewnienie efektywnych i zaawansowanych technicznie usług dążymy by w sposób zrównoważony poprawiać jakość życia mieszkańców miast.

Kampania jest wspierana przez firmy skupione w sieci CSR Europe takie jak Bridgestone, Enel, IBM, L’Oréal, a także partnerów narodowych takich jak Foretica i IMS Luxembourg. Pozwoli to CSR Europe na zachęcenie swoich członków do tworzenia i rozwijania powiązań między biznesem a miastami, budując w ten sposób lokalne i regionalne porozumienia. Umożliwi to również mierzenie się z wyzwaniami takimi jak utrzymanie standardu życia mieszkańców oraz dialog polityczny na poziomie narodowym i unijnym.

W czasie tego samego wydarzenia, CSR Europe zdecydowało się również na podpisanie deklaracji współpracy z dwoma partnerami strategicznymi – UN Habitat oraz ICLEI European Secretariat. Pierwsza z tych organizacji rozpoczęła już kampanię pod nazwą World Urban Campaign, która jest platformą wsparcia i partnerstwa dla ośrodków miejskich. Partnerstwo z biznesem realizowane w ramach kampanii ma umożliwić zwiększenia udziału sektora prywatnego w zrównoważonym i włączającym społecznie rozwoju miejskim. Pozwoli to na wspólne tworzenie polityk, rozwiązań technicznych i mobilizację zasobów. Drugą organizacją, z którą CSR Europe podjęła współpracę jest ICLEI European Secretariat, jeden z najważniejszych na świecie związków miast i władz lokalnych działających na rzecz równoważonego rozwoju. Dzięki temu partnerstwu CSR Europe będzie mogła zaangażować miasta i władze lokalne w działania na rzecz takich zagadnień jak: zrównoważone zamówienia publiczne, efektywność wykorzystania zasobów, działań w dziedzinie klimatu, eko-mobilność i inteligentna infrastruktura.

Viscount Étienne Davignon, Sekretarz Stanu Królestwa Belgii oraz przewodniczący CSR Europe podsumowując spotkanie podkreślił, jak istotne jest budowanie porozumienia w ramach tej kampanii – Współpraca i promocja porozumień na linii miasta – biznes jest istotnym narzędziem rozwoju zagadnień związanych ze zrównoważonymi miastami, a w ten sposób wpływać na zagadnienia związane ze zrównoważonym rozwojem, których celem jest wywieranie większego wpływu i kreowania lepszych rozwiązań dla zrównoważonej przyszłości.

Trzyletnia kampania będzie nabierać tempa w najbliższych miesiącach razem z pierwszymi rezultatami, które zostaną zaprezentowane w czasie spotkania CSR Europe Enterprise 2020 w 2015 roku.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest organizacją partnerską CSR Europe, a przedstawicielki FOB brały udział w inauguracji kampanii „Zrównoważone Życie w Miastach”.