CSR Europe publikuje Business Manifesto for a Sustainable Europe 2030 

28 marca 2024

CSR Europe i przedstawiciele europejskiego biznesu podkreślają, że dbałość o spójność społeczną  musi stać się filarem polityk i decyzji podejmowanych na szczeblu UE. Opublikowany przez CSR Europe manifest ma aktywizować do działania w celu przeprowadzenia sprawiedliwej i włączającej transformacji.

W manifeście opracowanym przez ponad 60 wiodących sieci CSR/ESG i firm w Europie CSR Europe wzywa do wspólnej pracy nad 𝗘𝘂𝗿𝗼𝗽𝗲𝗮𝗻 𝗝𝘂𝘀𝘁 𝗜𝗻𝗱𝘂𝘀𝘁𝗿𝗶𝗮𝗹 𝗗𝗲𝗮𝗹. Punktami odniesienia są także m. in. wnioski zawarte w publikacjach CSR Europe dotyczących sprawiedliwej transformacji oraz flagowego raportu Business Commission to Tackle Inequality – inicjatywy powołanej przez WBCSD.

W dokumencie przedstawiono rekomendacje dotyczące sprawiedliwej transformacji w duchu zrównoważonego rozwoju i spójności społecznej.

W manifeście zarekomendowano m.in.:

  • zawiązanie sojuszy branżowych na rzecz inkluzywnego rozwoju,
  • zawarcie europejskiego sojuszu dot. należytej staranności,
  • dostosowanie unii rynków kapitałowych i ram inwestowania do Taksonomii UE.

Więcej w raporcie tutaj>>

W terminie 25-26 czerwca br. w Brukseli odbędzie się konferencja European Sustainable Industry Summit 2024. Jednym z tematów wydarzenia będą kwestie poruszone w manifeście.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie CSR Europe>>

Źródło: CSR Europe