CSR bliższy firmom i społeczeństwu – Raport 2013

1 kwietnia 2014

Dotyczy firmy: BASF Polska, Garden of Words, Henkel Polska, Jeronimo Martins Polska, Leroy Merlin, Santander Bank Polska, Tesco Polska,

Odpowiedzialny biznes staje się coraz bardziej uznaną koncepcją, wprowadzaną do działalności rosnącego grona firm w Polsce. Potwierdza to 12. już edycja Raportu Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”.

W publikacji znalazło się ponad 400 nowych przykładów społecznie odpowiedzialnych działań, najwięcej jak do tej pory. Wzrosła również liczba zgłaszających się firm z dobrymi praktykami CSR, szczególnie zauważony jest ponad stuprocentowy wzrost udziału przedstawicieli sektora MŚP w porównaniu z rokiem ubiegłym. Raport został ogłoszony podczas 5. Targów CSR 1 kwietnia br. na Stadionie Narodowym w Warszawie, których oficjalnego otwarcia dokonali wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński i Mirella Panek-Owsiańska, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Pobierz Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2013. Dobre praktyki”

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2013. Dobre praktyki” prezentuje 403 dobre praktyki CSR oraz 155 praktyk długoletnich. Głównymi wnioskami płynącymi z tegorocznej edycji Raportu są: zwiększenie znaczenia partnerstw międzysektorowych i ponadbranżowych w rozwoju odpowiedzialnego biznesu oraz uwzględnianie w strategii biznesowej głosu nie tylko klientów, ale szerszej grupy interesariuszy – pracowników, dostawców, społeczności lokalnej. Co więcej, CSR stopniowo wkracza do sektora małych i średnich przedsiębiorstw. W tegorocznej edycji publikacji reprezentowany jest on przez 47 firm. Do wzmocnienia działań CSR w tym sektorze w znacznym stopniu mogły przyczynić się konkursy z dotacjami na wdrożenie społecznej odpowiedzialności biznesu, uważają eksperci i ekspertki Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

403 dobre praktyki CSR, czyli działania, programy lub projekty realizowane przez firmy, pogrupowane są w Raporcie zgodnie z obszarami wymienionymi w normie ISO 26000:  ład organizacyjny, prawa człowieka, praktyki/aspekty pracownicze, środowisko naturalne, uczciwe praktyki rynkowe, zagadnienia konsumenckie oraz zaangażowanie i rozwój społeczności lokalnej.

Najwięcej praktyk firm znalazło się w obszarze „zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej”. 170 inicjatyw dotyczyło m.in. inwestycji społecznych, wsparcia organizacji pozarządowych, współpracy z uczelniami, działań charytatywno-filantropijnych. Na uwagę zasługuje zainteresowanie firm podejmowaniem akcji prozdrowotnych adresowanych już nie tylko do pracowników, ale też społeczeństwa. Moda na sport stała się jednym ze sposobów wykazania się społecznie odpowiedzialnym zaangażowaniem. Z kolei temat marnotrawienia żywności zmobilizował firmy do rozwoju współpracy z Bankami Żywności.

„Środowisko” to drugi najliczniej reprezentowany obszar – opisano w nim 81 dobrych praktyk CSR. Nowością okazały się te z nich, które łączą biznes z tematem zrównoważonych miast.

W obszarze „praktyki/aspekty pracownicze” znalazło się 67 przykładów działań firm. Widocznym trendem wśród nich są prozdrowotne programy dla pracowników i dialog z tą grupą interesariuszy.

31 praktyk firm prezentuje z kolei obszar „ład organizacyjny”. Do najpopularniejszych w tym obszarze należą: dialog z interesariuszami, kwestie etyczne oraz raportowanie społeczne.

Dobre praktyki z zakresu zagadnień konsumenckich to 22 inicjatywy. Dotyczą one m.in. edukacji i budowania świadomej konsumpcji, np. poprzez stosowanie ekoznakowania.

Obszar „uczciwych praktyk operacyjnych” obejmuje 20 dobrych praktyk CSR, wśród nich m.in. programy dla dostawców, których celem staje się ich włączenie w struktury działania firmy i budowanie wzajemnych relacji.

Do najmniej licznie reprezentowanych należą praktyki z obszaru „prawa człowieka. W grupie 12 opisanych przykładów wybija się temat różnorodności i związany z nią aspekt promocji kobiet w biznesie.

– Ogłoszenie Raportu na 5. Targach CSR to dobry moment, żeby przyjrzeć się jak wygląda kwestia społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce. Na ile firmom udaje się działać w zgodzie z etyką, brać pod uwagę kwestie ochrony środowiska, angażować się społecznie. Coraz częściej CSR staje się dla przedsiębiorstw sposobem myślenia i prowadzenia biznesu, w Raporcie pokazujemy najlepsze przejawy odpowiedzialności firm za wpływ, który wywierają na ludzi i środowisko naturalne – podkreśla Mirella Panek-Owsiańska, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

W czasie 5. Targów CSR do grona 43 Partnerów Strategicznych Forum Odpowiedzialnego Bizensu oficjalnie dołączyły następujące firmy: Leroy Merlin, BASF, Tesco Polska, Henkel, Bank Zachodni WBK oraz Jeronimo Martins Polska. Partnerem Wspierającym Forum została Agencja Garden of Words.

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to cykliczna publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu wydawana od 2002 roku. Raport jest jedynym całościowym opracowaniem podsumowującym najważniejsze kwestie związane z odpowiedzialnym biznesem w danym roku w naszym kraju, zawierającym zbiór aktywności firm, które zgłosiły swoje działania w zakresie CSR. W części wprowadzającej znajdują się artykuły i komentarze ekspertów/ekspertek. Stałym elementem publikacji jest także przegląd wybranych artykułów prasowych oraz kalendarium wydarzeń związanych z CSR. Raport dostępny jest także w formie elektronicznej, w formacie PDF na tej stronie w dziale publikacje.