CSR w 2018 roku? Poznaj działania Forum Odpowiedzialnego Biznesu

19 lutego 2018

Forum Odpowiedzialnego Biznesu ma przyjemność zaprezentować plany działań na 2018 rok. Wśród kluczowych tegorocznych inicjatyw są: Targi CSR, raport ukazujący zaangażowanie biznesu w okresie dwudziestolecia międzywojennego, a także konferencja z okazji 100. rocznicy uzyskania przez Polki praw wyborczych.

Plany Forum Odpowiedzialnego Biznesu 2018 from ForumOdpowiedzialnegoBiznesu

Pobierz prezentację Forum Odpowiedzialnego Biznesu >> 

2018 to ważny rok dla Polski. Rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości zachęca do spojrzenia na biznes w kontekście budowania wspólnego dobra i rozwoju kraju, a także zastanowienia, jak działać dalej mierząc się z wyzwaniami teraźniejszości i przyszłości. Kompetencją Forum Odpowiedzialnego Biznesu są przede wszystkim działania edukacyjne na rzecz zrównoważonego rozwoju i pozytywnego wpływu firm na społeczeństwo i środowisko. Nasz wkład w rozwój odpowiedzialnego biznesu w Polsce to budowanie w tym zakresie partnerstw sektorowych i międzysektorowych z partnerami Forum oraz wszystkimi zainteresowanymi organizacjami – mówi Dominika Bettman, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Najważniejsze wydarzenia

12 kwietnia na Stadionie PGE Narodowy odbędzie się 7. edycja Targów CSR, największego w Polsce wydarzenia poświęconego społecznej odpowiedzialności biznesu. Podczas targów ogłoszony zostanie Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2017. Dobre praktyki”, który z kolei stanowi jedyny tak obszerny przegląd inicjatyw CSR w kraju. Także w pierwszym półroczu 2018 roku Forum Odpowiedzialnego Biznesu, jako koordynator Karty Różnorodności w Polsce, zorganizuje już po raz piąty Ogólnopolski Dzień Różnorodności.

Konkursy

Jak co roku osoby zainteresowane społeczną odpowiedzialnością biznesu i firmy wdrażające tę koncepcję będą mogły wziąć udział w dedykowanym im konkursom. Do końca lutego dziennikarze i eksperci mogą zgłaszać opublikowane w 2017 roku artykuły. W połowie lutego wystartował #SustainHack, maraton polegający na stworzeniu innowacyjnych rozwiązań wspierających realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju. Z kolei od czerwca do października Forum Odpowiedzialnego Biznesu razem z Deloitte zachęca firmy raportujące, ujawniające dane niefinansowe do udziału w 12. edycji Konkursu Raporty Społeczne

100-lecie Niepodległości

Druga połowa roku upłynie w całej Polsce na licznych obchodach związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Forum Odpowiedzialnego Biznesu włączy się w te aktywności. Wyda Raport podsumowujący pozytywny wkład biznesu w rozwój II Rzeczpospolitej. Planowana jest również konferencja z okazji 100. rocznicy uzyskania przez Polki praw wyborczych.

Programy

Program Partnerstwa Forum Odpowiedzialnego Biznesu skupia liderów CSR w Polsce. Należy do niego ponad 50 firm z różnych branż i sektorów. Przedsiębiorstwa przez cały rok włączają się w edukację rynku w zakresie odpowiedzialnego biznesu, wymieniają się wiedzą i doświadczeniem w zakresie CSR.

W ciągu roku realizowane są również programy Karta Różnorodności i Liga Odpowiedzialnego Biznesu. Pierwszy projekt skierowany jest do podmiotów, które chcą budować miejsca pracy wolne od dyskryminacji i otwarte na różnorodność. Liga Odpowiedzialnego Biznesu to projekt edukacyjny zrzeszający młodych i aktywnych studentów z całej Polski.

Na początku roku udostępniamy plany Forum Odpowiedzialnego Biznesu, aby zachęcić do włączenia się w ich realizację. Zmierzenie się z wyzwaniami zrównoważonego rozwoju wymaga szerokiego zaangażowania biznesu, ale dopiero współpraca sektorowa i międzysektorowa daje oczekiwane  rezultaty. Tworzymy przestrzeń do wymiany wiedzy, praktyk, do współpracy. Liczymy, że dzięki naszym działaniom społeczna odpowiedzialność biznesu będzie stawała się nieodłącznym elementem funkcjonowania firm w Polsce – mówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

źródło: informacja własna