CSDDD przyjęta przez Radę UE

27 maja 2024

24 maja 2024 r. Rada Unii Europejskiej przyjęła Dyrektywę w sprawie należytej staranności w zakresie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw (Corporate Sustainability Due Diligence Directive, CSDDD). 

Przyjęcie przez Radę UE ostatecznego tekstu Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) to ostatni krok w procedurze legislacyjnej dotyczącej dyrektywy zobowiązującej największe firmy do dbałości o prawa człowieka i środowisko naturalne w łańcuchu wartości.

Kogo i kiedy obejmie dyrektywa CSDD?

Docelowo zapisy CSDDD będą miały zastosowanie do przedsiębiorstw z Unii oraz spółek dominujących, które zatrudniają ponad 1000 pracowników i mają światowe obroty przekraczające 450 mln euro.

Nowe przepisy (z wyjątkiem obowiązków informacyjnych) dotyczące CSDDD będą stosowane stopniowo:

  • od 2027 roku do firm zatrudniających ponad 5000 pracowników i osiągających obroty przekraczające 1500 mln euro;
  • od 2028 roku do firm zatrudniających ponad 3000 pracowników i osiągających obroty w wysokości 900 mln euro;
  • od 2029 roku do wszystkich pozostałych spółek objętych dyrektywą (zatrudniających ponad 1000 pracowników i osiągających obroty przekraczające 450 mln euro).

Wymogi wprowadzone przez CSDDD

Firmy objęte CSDDD musiały uwzględniać w swojej działalności dbałość o kwestie należytej staranności w swoich łańcuchach działań. W tym celu będą zobowiązane  do dokonywania odpowiednich inwestycji, uzyskiwania gwarancji od partnerów, modyfikacji biznesplanów czy zapewniania wsparcia np. dostawcom czy podwykonawcom reprezentującym sektor MŚP.

Dalsze kroki

W dalszej kolejności Dyrektywa zostanie podpisana i opublikowana w Dzienniku Urzędowym UE. Wejdzie w życie dwadzieścia dni później. Państwa członkowskie będą miały dwa lata na implementację CSDDD do prawa krajowego.

Źródło: Rada UE