Credit Agricole celebruje Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

5 grudnia 2023

Dotyczy firmy: Credit Agricole Bank Polska,

Pracownicy banku Credit Agricole poświęcili blisko 200 dni na działalność wolontariacką od początku 2023 r. Sprzątali śmieci z brzegów Odry i Wisły w ramach kampanii #mniejplastiku, oddawali krew i wspierali różne instytucje, świadczące działania pomocowe. 

Bank Credit Agricole od lat wspiera wszystkich swoich pracowników, którzy chcą działać na rzecz potrzebujących. Zespół może zarówno brać udział w akcjach organizowanych przez prężną sieć wolontariacką, ale również samodzielnie inicjować projekty pomocowe w swoim lokalnym otoczeniu.

– Z radością obserwujemy, jak działalność wolontariacka naszego zespołu z roku na rok rozwija się. Jako odpowiedzialny pracodawca, działający na rzecz społeczeństwa, na stałe wpisaliśmy wolontariat do kultury organizacyjnej firmy. Cieszę się, że w działania pomocowe angażują się zarówno pracownicy z Wrocławia, z naszego warszawskiego biura, ale również z placówek bankowych w całej Polsce. Na wolontariat mogą przeznaczyć do pięciu dni w ciągu roku w ramach pełnopłatnych dni wolnych – mówi Anna Podlewska, dyrektorka ds. strategicznych inicjatyw HR w banku Credit Agricole. 

Czym żyli wolontariusze Credit Agricole w 2023 r.? W ramach sieci wolontariackiej swoimi działaniami wspierali m.in. wrocławskie instytucje: Dzienny Ośrodek Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży, dziecięcy oddział psychiatryczny Wojewódzkiego Szpitala Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego i Dom Opieki Wyręczającej. Pomoc trafiła także do Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Bajkowy Dworek w Warszawie oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu rodzinnego w domu dziecka w Jaworze. Organizowali m.in. kiermasz charytatywny, z którego cały dochód został przeznaczony na wyposażenie sali sensorycznej, zbierali pomoce naukowe, książki, gry i zabawki dla dzieci i młodzieży oraz wykonywali prace porządkowe i aranżacyjne pomieszczeń. W ramach inicjatyw indywidualnych pracownicy banku opiekowali się również zwierzętami i działali na rzecz sklepów charytatywnych.

– W wolontariacie działam już od 8 lat. Biorę udział w akcjach lokalnych, pomagając ciężko chorym dzieciom. Odwiedzam szpitale onkologiczne, żłobki, przedszkola, uczestniczę w akcjach szkolnych i edukacyjnych. Pomaganie daje mi ogromną satysfakcję. Uczy życia i jego ogromnego doceniania, a także wrażliwości i miłości do innych – mówi Joanna Batyra, starsza doradczyni klienta z placówki bankowej w Kętrzynie.

Do pomagania i działalności społecznej bank Credit Agricole zachęca również innych, nie tylko pracowników. W ramach ogólnopolskiej kampanii #mniejplastiku firma zwraca uwagę na szkodliwość plastiku i konieczność ograniczenia ilości odpadów z tworzyw sztucznych w środowisku. W 2023 r. pracownicy wraz z wolontariuszami z całej Polski wzięli udział w dwóch akcjach sprzątania brzegów dwóch największych rzek w Polsce: Wisły i Odry. W łącznie 20 dni ponad 30 tys. wolontariuszy pokonało prawie 2000 km, zbierając blisko 300 ton śmieci. W akcjach uczestniczyli pracownicy Credit Agricole i EFL, wędkarze, strażacy ochotnicy, harcerze, kajakarze i wodniacy i członkowie lokalnych stowarzyszeń.

– W przyszłym roku będziemy rozwijać plany, nad którymi pracuje sieć wolontariacka, w aspekcie budowania widoczności oraz zaangażowania kolegów i koleżanek. Planujemy również działać na rzecz zespołów zlokalizowanych w całej Polsce poprzez proponowanie różnorodnych form inicjatyw dobroczynnych i promowanie aktywnych postaw – mówi Joanna Szczesiak, HR project manager, liderka sieci pracowniczych.

Źródło: inf. pras.