Corporate social responsibility is vital for business survival

14 kwietnia 2009

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu była dotąd uznawana za luksus. Już nie. W dzisiejszych czasach wychodzenie poza kwestie krótkookresowych zysków staję się coraz istotniejsze – a technologie informatyczno-komunikacyjne mogą okazać się tutaj pomocne. (The Independent, 10.03.2009) Źródło