Coraz więcej polskich firm wyróżnionych za swój wkład w zrównoważony rozwój

19 maja 2016

Dotyczy firmy: Deloitte,

64 firmy zostały tegorocznymi laureatami V edycji Listków CSR POLITYKI. To aż o dwadzieścia więcej niż rok temu. Ze względu na jubileuszową edycję przeglądu przyznano również Super Złote Listki CSR Polityki – otrzymały je firmy, które we wszystkich pięciu edycjach dostały najwyższe wyróżnienie. Są to: Grupa Żywiec S.A., Kompania Piwowarska oraz Orange Polska. Partnerem merytorycznym przeglądu jest firma doradcza Deloitte.

Na ankietę, która została skierowana do kilkuset największych firm o przychodach powyżej 250 mln zł, odpowiedziały 104 spółki. Wśród przedsiębiorstw, które zgłosiły się do tegorocznych Listków CSR POLITYKI, najliczniej reprezentowana jest branża finansowa (21 proc.). Kolejne miejsca zajęły sektor energetyczny (blisko 12 proc.), przemysł spożywczy, budownictwo oraz farmaceutyki i kosmetyki (odpowiednio po około 8 proc.). Najmniej liczną reprezentację miały natomiast firmy z branży elektrotechnicznej oraz drzewno-papierniczej. Wyraźnie niedoreprezentowane branże w zestawieniu to handel i przemysł paliwowy oraz surowcowy.

Pytania zamieszczone w ankiecie dotyczyły siedmiu najważniejszych dla CSR obszarów: ładu korporacyjnego, praw człowieka, zachowania wobec pracowników, ochrony środowiska, dbałości o klienta, uczciwości biznesowej i zaangażowania społecznego. Bazują one na wytycznych międzynarodowej normy społecznej odpowiedzialności ISO 26000. Tegoroczna ankieta uległa nieznacznej modyfikacji, m.in. w części dotyczącej zarządzania wpływem środowiskowym została ona uzupełniona o pytanie dotyczące sposobu dostosowania działań firmy względem wybranych Celów Zrównoważonego Rozwoju ogłoszonych jesienią 2015 przez Organizację Narodów Zjednoczonych.

Przedstawiciele tygodnika „Polityka” i firmy Deloitte przyznali w tym roku 64 Listki: Złote Listki CSR zdobyło 12 firm, Srebrne Listki CSR – 11 firm oraz Białe Listki CSR – 41 firm. „Ze względu na szczególną jubileuszową edycję przeglądu, zdecydowaliśmy się wyróżnić specjalnym tytułem Super Złotego Listka CSR POLITYKI trzy firmy, które we wszystkich pięciu edycjach naszego przeglądu otrzymały najwyższe wyróżnienie, czyli Złoty Listek CSR Polityki. Do tego grona należą Grupa Żywiec S.A., Kompania Piwowarska S.A. oraz Orange Polska” – wyjaśnia Rafał Rudzki, Starszy Menedżer Sustainability Consulting Central Europe Deloitte.

Ubiegły rok był bardzo ważny dla zdefiniowania istotnych dla społeczeństwa i rynków obszarów, które będą dla wszystkich swoistą ramą odniesienia do 2030 roku. „Przyjęcie uniwersalnych Celów Zrównoważonego Rozwoju przez 193 państwa tworzące ONZ to bardzo ważny krok w kierunku zapewnienia lepszej jakości życia dla wszystkich mieszkańców naszej planety. Cele są bardzo ambitne, a ich realizacja do 2030 roku będzie wymagała ścisłej współpracy państw, biznesu i organizacji pozarządowych. Choć sukces SDGs zależy przede wszystkim od państw, to dużą rolę w finansowaniu zrównoważonego rozwoju będzie musiał też odegrać sektor prywatny” – mówi Irena Pichola, Partner, Lider zespołu Sustainability Consulting Central Europe Deloitte.

Firmy, uczestniczące w tegorocznym przeglądzie Listków CSR POLITYKI, wskazały na sześć kluczowych celów, które będą miały znaczenie dla ich modelu prowadzenia biznesu i branży, którą reprezentują (ponad 45 proc. wszystkich wskazań). Są to: wzrost gospodarczy i godna praca, innowacje i infrastruktura, odpowiedzialna konsumpcja i produkcja, edukacja na wysokim poziomie, zdrowie i dobrobyt ludzi oraz działania na rzecz ochrony klimatu. Z kolei do najrzadziej wymienianych wskazań należały: pokój, sprawiedliwość i silne instytucje oraz życie na lądzie. W Polsce platformą, która działa na rzecz realizacji wyżej wymienionych priorytetów w odniesieniu do celów SDGs, jest Wizja Zrównoważonego Rozwoju dla Polskiego Biznesu 2050 (Wizja 2050). W inicjatywę zaangażowanych jest już blisko 100 firm.

Kategorie wyróżnień i kryteria ocen

Złoty Listek CSR POLITYKI – otrzymują firmy, dla których realizacja wytycznych zawartych w normie ISO 26000 jest kluczowym elementem strategicznych działań w biznesie i w relacjach z interesariuszami. Firmy te często opierają swoje działania o najlepsze lokalne i globalne praktyki oraz stosują międzynarodowe standardy. Dodatkowo istotnym elementem ich zarządzania jest system zarządzania etyką oraz spisany i publiczny dokument, który definiuje zasady postępowania biznesowego oraz najwyższe standardy zarządzania personelem. O efektach swoich działań, informują cyklicznie w raportach pozafinansowych lub zintegrowanych, które podlegają zewnętrznej weryfikacji.

Laureatami w tej kategorii są (kolejność alfabetyczna): CEMEX Polska, Grupa ENERGA, Grupa LOTOS S.A., Grupa Żywiec S.A., Kompania Piwowarska, Orange Polska, POLPHARMA SA, Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, Provident Polska SA, Raben Group, Schenker Sp. z o.o.

 

Srebrny Listek CSR POLITYKI – otrzymują firmy, które w swojej codziennej działalności operacyjnej deklarują uwzględnianie wszystkich kluczowych rozwiązań normy ISO 26000. Firmy te często opierają swoje działania o najlepsze lokalne i globalne praktyki oraz stosują międzynarodowe standardy. Dodatkowo istotnym elementem ich zarządzania jest system zarządzania etyką oraz najwyższe standardy zarządzania personelem. O efektach swoich działań cyklicznie informują interesariuszy.

Laureatami w tej kategorii są (kolejność alfabetyczna): ANG Spółdzielnia Doradców Kredytowych, Bank BGŻ BNP Paribas, Bank Millennium, Bank Zachodni WBK, Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o., ING Bank Śląski, PGE Polska Grupa Energetyczna, Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna Scanmed S.A., Tesco Polska, Volvo Polska Sp. z o.o.

 

Białe Listki CSR POLITYKI – otrzymują firmy, które deklarują wdrażanie wszystkich najistotniejszych kategorii zarządczych rekomendowanych przez normę ISO 26000 oraz ciągle doskonalą swoje działania w tym zakresie na rzecz efektywnego zarządzania wpływem swojej firmy na otoczenie.

Laureatami w tej kategorii są (kolejność alfabetyczna): Animex, ANWIL S.A., Bank BPH SA, Bank Handlowy w Warszawie S.A., Bank Ochrony Środowiska, BASF Polska Sp. z o.o., Carlsberg Polska, Danfoss Poland Sp. z o.o., DANONE Sp z o.o., Deutsche Bank Polska S.A., EDF Polska S.A., GlaxoSmithKline, Grupa Adamed, Grupa Aviva w Polsce, Grupa Goodyear Polska, Grupa Górażdże Cement SA, Grupa GPEC, Grupa Nowy Styl, Grupa Sanofi, Grupa VELUX i spółki siostrzane, Henkel Polska, Jeronimo Martins Polska S.A., KOGENERACJA S.A., Mars Polska, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spóła Akcyjna w Krakowie, Mostostal Warszawa, Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA, NIVEA Sp. z o.o., Pelion S.A., PEWIK GDYNIA Sp. z o.o., Polska Spółka Gazownictwa, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, PZU SA, Samsung Electronics Polska, SITECH Sp. z o.o., Solaris Bus & Coach S.A., SuperDrob Grupa Kapitałowa, TAURON Polska Energia, TCHIBO WARSZAWA, T-Mobile Polska S.A., TRI (Poland) Sp. z o.o.