Coraz więcej konkretów

25 listopada 2013

Koncepcja zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu coraz częściej stają się istotnymi elementami głównej strategii korporacyjnej. Tworzeniu takich zintegrowanych rozwiązań sprzyja rosnąca popularność nowoczesnych standardów raportowania. Marcin Kaczmarczyk, Forbes. 1.12.2013