COP27. Na co biznes powinien zwrócić szczególną uwagę?

10 listopada 2022

Od 6 do 18 listopada w Szarm el-Szejk odbędzie się szczyt COP27 gromadzący strony Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC). Gospodarzem konferencji będzie Egipt, który sprawuje przewodnictwo w COP27. Podczas szczytu szczególny nacisk będzie położony na przejście od negocjacji i planowania do realizacji ambitnych działań proklimatycznych. Specjalny briefing dla zarządów i rad nadzorczych przygotowała Climate Governance Initiative, której polską odsłonę – Chapter Zero Poland – koordynuje Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Na COP27 strony konwencji będą dążyć do przyspieszenia globalnych działań na rzecz klimatu, przy jednoczesnej dbałości spójność społeczną.

Tegoroczna konferencja klimatyczna ma cztery główne cele:

  • Łagodzenie: utrzymać cel globalnego ocieplenia o 1,5 stopnia w porównaniu z poziomem sprzed epoki przemysłowej
  • Adaptacja: udoskonalić globalny program działań w zakresie adaptacji do zmian klimatu
  • Finanse: przegląd postępów w zakresie wsparcia krajów rozwijających w radzeniu sobie z negatywnymi skutkami zmian klimatycznych (chodzi o kwotę 100 mld USD rocznie do 2025 r.)
  • Współpraca: zapewnić odpowiednią reprezentację wszystkich zainteresowanych stron podczas COP27, w szczególności tzw. społeczności wrażliwych.

COP27 można śledzić na bieżąco m.in. na stronie cop27.eg >>

Zachęcamy także do lektury briefingu dla rad nadzorczych przygotowanego z okazji COP27 przez Climate Governance Initiative. Podsumowanie dostępne tutaj >>

Specjalny briefing Climate Governance Initiative dla zarządów i rad nadzorczych

W ramach inicjatywy Climate Governance, do której należy koordynowany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu program Chapter Zero Poland, opublikowano briefing poświęcony konferencjom klimatycznym ONZ. Materiał zawiera m.in. przegląd wyników COP26 oraz informacje na temat porozumienia paryskiego. Skupia się przede wszystkim na roli biznesu i tym, co COP27 oznacza dla członków_kiń rad nadzorczych oraz  zarządów. 

Briefing dostępny jest na stronie ChapterZero.pl tutaj >>

Chapter Zero Poland, polska odsłona międzynarodowej inicjatywy Climate Governance powołanej przez World Economic Forum, powstał by podnieść świadomość konsekwencji zmian klimatycznych dla biznesu i wpływu biznesu na klimat. Dostarcza wiedzę, konkretne narzędzia i przede wszystkim tworzy platformę wymiany doświadczeń pomiędzy członkami i członkiniami zarządów i rad nadzorczych oraz ekspertami i ekspertkami. Zapewnia wysoką jakość i dużą efektywność debat, które powinny stać się podstawą do podejmowania dobrych decyzji dla klimatu i biznesu.

Osoby zainteresowane dołączeniem do Chapter Zero Poland zapraszamy tutaj >>