COP26: UE zachęca do przekształcenia ambicji w pilne działania

31 października 2021

W rozpoczynającej się dziś konferencji ONZ w sprawie zmiany klimatu (COP26) w Glasgow udział wezmą m.in. przedstawiciele_ki Komisji Europejskiej: Ursula von der Leyen i Frans Timmermans. Chcą nakłonić wszystkie strony do wypełnienia zobowiązań wynikających z porozumienia paryskiego oraz do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.

Podczas #COP26 Komisja Europejska będzie namawiać kraje rozwinięte do zwiększenia finansowania działań związanych z klimatem, aby osiągnąć uzgodniony w Paryżu cel w wysokości 100 mld dolarów, do którego UE już teraz wnosi ponad 25 mld dolarów, a wkład ten ma się jeszcze zwiększyć, oraz pracować nad sfinalizowaniem pakietu paryskiego.

Trwa światowy wyścig zmierzający do osiągnięcia zerowych emisji netto w połowie obecnego stulecia. Działając razem, możemy zwyciężyć. Podczas COP26 jesteśmy zobligowani do ochrony naszej planety dla przyszłych pokoleń. W Europie mamy wszystko, aby osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 r. i zmniejszyć emisje o co najmniej 55 proc. do 2030 r. W Glasgow będę wzywała innych światowych liderów, aby poszli w nasze ślady; realizowali innowacje oraz inwestowali w nową strategię zrównoważonego rozwoju. Mówiąc krótko – aby się prężnie rozwijali i tworzyli zdrowsze społeczeństwa, zapewniając naszej planecie lepszą przyszłość – stwierdziła Ursula von der Leyen, przewodnicząca KE.

Na mocy porozumienia paryskiego 195 państw zgodziło się przedłożyć ustalone na poziomie krajowym wkłady, które stanowią ich indywidualne cele w zakresie redukcji emisji. Łącznie ustalone na poziomie krajowym wkłady powinny się przyczynić do utrzymania zmiany temperatury na świecie poniżej 2°C i jak najbliżej wartości 1,5°C do końca wieku. Najnowsze sprawozdanie podsumowujące UNFCCC, opublikowane w tym miesiącu, wskazuje, że obecne ustalone na poziomie krajowym wkłady nie gwarantują osiągnięcia celów porozumienia paryskiego, co zbliża nas do niebezpiecznego wzrostu temperatury o 2,7°C oznaczającego globalne ocieplenie o niezwykle szkodliwych skutkach stanowiących wyzwanie egzystencjalne.

Kraje rozwinięte zobowiązały się do uruchomienia w latach 2020–2025 łącznej kwoty 100 mld dolarów rocznie międzynarodowego finansowania działań związanych z klimatem, aby pomóc najbardziej narażonym państwom i małym państwom wyspiarskim, w szczególności w ich staraniach na rzecz łagodzenia zmiany klimatu i przystosowywania się do niej. UE jest największym darczyńcą wnoszącym ponad jedną czwartą wartości tego celu, a przewodnicząca von der Leyen zapowiedziała niedawno przeznaczenie dodatkowych 4 mld euro z budżetu UE do 2027 r.

Jednak inni partnerzy muszą teraz zintensyfikować swoje starania i uzupełnić bieżący deficyt wynoszący blisko 20 mld dolarów. Finansowanie działań związanych z klimatem ma kluczowe znaczenie dla wspierania narażonych społeczności w zakresie ich ochrony się przed skutkami zmiany klimatu, oraz dla rozwoju zielonej gospodarki.

– W celu podjęcia odważnych globalnych działań na rzecz klimatu konieczne jest, byśmy wykorzystali dorobek nauki, poparcie społeczne i intensywną kontrolę publiczną, jaką zapewnią najbliższe dwa tygodnie. Jedynie dzięki współpracy możemy chronić przyszłość ludzkości na naszej planecie. W ostatnich tygodniach współpracowałem z partnerami z każdego kontynentu, aby przygotować grunt pod przyszłe rozmowy. Musimy teraz wszyscy podjąć działania zmierzające do sfinalizowania pakietu paryskiego, przyspieszyć nasze redukcje emisji i zapewnić finansowanie działań związanych z klimatem, których potrzebuje świat – podkreślił Frans Timmermans, wiceprzewodniczący wykonawczy ds. Europejskiego Zielonego Ładu

Sześć lat po przyjęciu porozumienia paryskiego UE będzie również negocjować z innymi stronami na COP26 finalizację pakietu paryskiego dotyczącego zasad i procedur wdrażania porozumienia. W szczególności dążymy do porozumienia, które zapewni integralność środowiskową światowych rynków dwutlenku węgla oraz do porozumienia w sprawie przejrzystości i obowiązków sprawozdawczych. Dobrze funkcjonujący międzynarodowy rynek dwutlenku węgla może generować dodatkowe inwestycje w zieloną transformację i przyspieszyć redukcję emisji w efektywny ekonomicznie sposób.

Śledź COP26 dzięki transmisjom live >>

Źródło: Komisja Europejska

Zdjęcie: © European Union, 2021 / EC – Audiovisual Service