Compulsory audits on equal pay will force firms to give women more

9 czerwca 2009

Dzięki zaskakującemu posunięciu rządu firmy w Wielkiej Brytanii będą zobowiązane prawnie do ujawnienia ile płacą mężczyznom w porównaniu do kobiet. Celem obowiązkowych audytów dot. płacy ze względu na płeć jest zawstydzenie pracodawców, którzy notorycznie płacą mniej kobietom, oraz zachęcenie kobiet do domagania się podwyżek. Nowe narzędzie, wprowadzone będzie niemal 40 lat po tym, jak Ustawa o równej płacy weszła w życie. Obecnie różnice w płacach wynoszą 17,1%.  (The Times, 24.04.2009) Źródło