Colliers publikuje coroczny raport Global Impact Report

15 czerwca 2023

Dotyczy firmy: Colliers,

Firma doradcza Colliers, działająca na rynku nieruchomości komercyjnych, opublikowała trzeci coroczny raport Global Impact Report, w którym podkreśla swoje dokonania w kształtowaniu bardziej zrównoważonej przyszłości. Publikacja zawiera informacje na temat tworzenia zrównoważonych budynków, inkluzywnych miejsc pracy oraz przestrzeni sprzyjających zdrowiu i dobremu samopoczuciu.

Najważniejsze dane za rok 2022:

• Colliers donkonał redukcji emisji w zakresie 1 (emisje bezpośrednie) i 2 (emisje pośrednie) o 10,1% na stopę kwadratową (0,09 mkw.);
• Ponad 10,2 mln mkw. nieruchomości zarządzanych przez firmę posiada certyfikaty ekologiczne;
• Specjaliści Colliers doradzali w 285 procesach zielonej certyfikacji;
• 39% pracowników Colliers na świecie stanowią kobiety. W polskim oddziale udział ten wynosi już ok. 62%. Kobiety stanowią także niemal połowę zarządu firmy w Polsce .

Po uruchomieniu globalnej strategii ESG „Elevate the Built Environment” Colliers koncentruje się na osiągnięciu kluczowych kamieni milowych w trzech obszarach: ochrona środowiska, inkluzywność oraz zdrowie i dobre samopoczucie.

— Trzeci coroczny raport Global Impact Report podkreśla nasze postępy w dostarczaniu klientom innowacyjnych rozwiązań, zapewnianiu znakomitych wyników oraz wywieraniu pozytywnego wpływu na naszych pracowników i planetę. Będziemy nadal dbać o sukcesy naszych pracowników, klientów i społeczności — mówi Jay Hennick, prezes i dyrektor generalny Colliers.

Tegoroczny raport, podobnie jak ten za 2021 r., zawiera ocenę działań Colliers w zakresie obszarów (1) i (2). Opracowany został zgodnie z zasadami ustanowionymi przez organizacje takie, jak Global Reporting Initiative (GRI), Sustainability Accounting Standards Board (SASB, obecnie skonsolidowanej w radę International Sustainability Standards Board) i Task Force on Climate-Related Financial Disclosure (TCFD), aby umożliwić firmie skuteczne zarządzanie programami ESG.

— Jesteśmy na dobrej drodze do osiągnięcia celu zerowej emisji netto do 2030 r. oraz celów opartych na wiedzy naukowej, jakie sobie założyliśmy, i pomagamy wielu klientom zrobić to samo. Oprócz skupiania się na zmianach klimatycznych priorytetami są dla nas różnorodność, równość i inkluzywność, a także promowanie zdrowia i dobrego samopoczucia wśród naszych pracowników i w zarządzanych przez nas budynkach — mówi Sean Drygas, globalny dyrektor Colliers ds. ESG.

Działania w zakresie wszystkich obszarów ESG już od kilku lat stanowią ważny element budowania działania strategii biznesowej Colliers nie tylko w wymiarze globalnym, ale także na gruncie lokalnym, w poszczególnych krajach, w których firma ma oddziały.

— Nasz zespół ESG działający w regionie Europy Środkowo-Wschodniej liczy już 16 osób i należy do największych wśród firm doradczych na rynku nieruchomości. Tylko w 2022 r. certyfikowaliśmy 53 nieruchomości w regionie CEE. Dodatkowo, mimo że do raportowania niefinansowego będziemy zobligowani dopiero za rok 2025, nasz polski zespół ds. ESG, na czele z Andrzejem Gutowskim, już w tym roku przygotowuje swój lokalny Poland Impact Report, w którym przedstawimy nasze działania na rzecz zrównoważonego rozwoju w Polsce — mówi Monika Rajska-Wolińska, dyrektorka generalna Colliers na region Europy Środkowo-Wschodniej.

Źródło: inf. pras.