Coca-Cola: inwestycje w kapitał ludzki, ograniczenie oddziaływania na środowisko naturalne oraz rozwój portfolio

18 września 2017

Dotyczy firmy: Coca-Cola HBC Polska,

Coca-Cola prezentuje najnowszy raport społeczno-ekonomiczny, pokazujący wkład w polską gospodarkę.

  • Ponad 15 000 miejsc pracy w Polsce dzięki działalności Coca-Cola
  • 6 mln zł inwestycji w ciągu dwóch ostatnich lat w rozwój kapitału ludzkiego
  • Rozwój programów wspierających aktywność zawodową młodych i kobiet
  • 4 mln inwestycji w 2016 r. w ograniczanie zużycia energii i wody w produkcji
  • Rozwój portfolio, w tym poszerzanie oferty napojów o obniżonej lub zerowej zawartości cukru

System firm Coca-Cola w Polsce, składający się ze spółek Coca-Cola Poland Services Sp. z o.o. i Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o., od ponad 25 lat kontynuuje inwestycje na polskim rynku oraz realizuje projekty z zakresu społecznej odpowiedzialności.

Kompleksowe podejście Coca-Cola do społecznej odpowiedzialności biznesu skutkuje szeregiem inicjatyw w różnych obszarach i na różnych płaszczyznach – od odpowiedzialnego producenta i inwestora poprzez odpowiedzialnego pracodawcę po odpowiedzialnego partnera i uczestnika szeroko pojętego rynku, angażującego się w wypracowywanie rozwiązań dla kluczowych wyzwań społecznych.

Poprzez działalność produkcyjno-dystrybucyjną całkowity wkład spółek systemu Coca-Cola w polskie PKB w 2016 roku wyniósł 2,6 mld zł, co stanowiło 0,14% PKB. Wpływy do budżetu państwa z tytułu samych podatków wyniosły 1,2 miliarda zł. W Polsce zostaje również 74% z każdej złotówki wydanej na produkty Coca-Cola.

System Coca-Cola wpływa na polską gospodarkę także poprzez tworzenie miejsc pracy. W 2016 roku firmy zatrudniały bezpośrednio 2 172 pracowników, a każde miejsce pracy w systemie przyczyniło się dodatkowo do powstania sześciu kolejnych stanowisk w łańcuchu dostaw i wśród partnerów handlowych, łącznie tworząc 15 230 miejsc pracy.

Dodatkowo w ciągu ostatnich dwóch lat Coca-Cola w Polsce przeznaczyła na aktywizację zawodową kobiet i młodych ponad 6 mln zł.

Będąc odpowiedzialnym, znaczącym pracodawcą, dbamy o tworzenie warunków do dalszego, stabilnego rozwoju firmy w Polsce. Najpilniejsze wyzwania są obecnie związane z demografią, dlatego chcemy być częścią dyskusji o przyszłości rynku pracy w Polsce. Za kluczowe uważamy długofalowe inwestycje w kapitał ludzki, ponieważ to one wpływają na dynamikę rozwoju gospodarki i stanowią wartość dodaną dla lokalnych społeczności – podkreśla Lana Popović, dyrektor generalna Coca-Cola Poland Services. – Dlatego właśnie jeden z naszych strumieni inwestycji skierowany jest w ten obszar i w konkretne grupy społeczne – kobiety i młodzież – stanowiące rezerwy na rynku pracy – dodaje.

Równie ważnym aspektem dla firm systemu Coca-Cola są kwestie związane z ograniczeniem swojego oddziaływania na środowisko naturalne. Cele lokalne pokrywają się z globalnym zobowiązaniem m. in. do czerpania 40% energii ze źródeł odnawialnych lub „czystej energii” czy odzyskiwania średnio co najmniej 40% opakowań wprowadzanych na rynek. O realizacji tych i innych celów Coca-Cola HBC Polska opowiada w opublikowanym niedawno raporcie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu za 2016 r., przygotowanym zgodnie ze standardami GRI G4 (core).

– Tylko w 2016 r. Coca-Cola zainwestowała w naszym kraju ponad 4 mln złotych w realizację 26 projektów, których celem były oszczędności w zakresie wykorzystania energii i wody w procesach produkcyjnych. Co ważne, cześć tych projektów była efektem realizacji pomysłów zgłoszonych przez naszych pracowników. Zeszłoroczne inwestycje już pozytywnie przekładają się na środowisko, przynosząc ograniczenia emisji CO2 o 1,6 tys. ton rocznie oraz całkowite oszczędności w zużyciu wody o 158 tys. m3. Plany inwestycyjne są kontynuowane także w 2017 r., a dzięki nim możliwe stanie się ograniczenie emisji CO2 o kolejne 2 tys. ton rocznie. W przypadku wody będzie to całkowita oszczędność rzędu 31 tys. m3.  – podkreśla Nikos Kalaitzidakis, dyrektor generalny Coca-Cola HBC Polska.

W odpowiedzi na zmieniające się potrzeby konsumentów i nowe wyzwania, z którymi mierzy się współczesne społeczeństwo, portfolio Coca-Cola stale ewoluuje. Konsumenci otrzymują szerszy wybór nie tylko pod względem rodzaju produktów czy wariantów o niskiej lub zerowej kaloryczności, ale także wielkości opakowań. Coca-Cola jest firmą, która chce współtworzyć rozwiązania, m.in. poprzez rozwój swojej oferty, tak aby każdy konsument, niezależnie od stylu życia, przyzwyczajeń i preferencji smakowych, mógł wybrać z niej coś dla siebie.

Do kwestii naszego portofolio podchodzimy w sposób odpowiedzialny. W odpowiedzi na preferencje konsumentów systematycznie rozszerzamy ofertę napojów o obniżonej lub zerowej zawartości cukru. Na przykład w tym roku wprowadziliśmy na rynek nową, ulepszoną pod względem smaku formułę Coca-Cola Zero Cukru i obniżyliśmy kaloryczność Sprite’a do 9 kcal na 100 ml – podkreśla Lana Popović, dyrektor generalna Coca-Cola Poland Services.

W 2017 r. 27% całego portfolio produktów Coca-Cola w Polsce stanowią napoje o obniżonej lub zerowej zawartości cukru, o 5,3 p.p. więcej w stosunku do poprzedniego roku. Jednocześnie w ramach europejskiego zobowiązania Coca-Cola obniży do roku 2020 całkowitą kaloryczność swoich produktów o 10%. Zobowiązanie to wpisuje się w globalną strategię firmy, która w 2016 roku zmodyfikowała receptury ponad 200 swoich produktów i wprowadziła na rynek prawie 500 nowych napojów o obniżonej lub zerowej zawartości cukru. Jednocześnie zwiększane są nakłady na promocję wariantów light jako alternatywy dla napojów opartych o receptury z cukrem oraz na edukację konsumentów w zakresie rozważnej konsumpcji i zróżnicowanej diety. Coca-Cola to jedna z pierwszych firm, która wprowadziła na etykietach swoich produktów system GDA – informacje dotyczące zawartości m.in. kalorii i cukru oraz jaki dzienny procent zapotrzebowania na ten składnik znajduje się w porcji danego napoju.

DODATKOWE INFORMACJE:

Dzięki programowi „Sukces to Ja”, realizowanemu we współpracy z Fundacją Sukcesu Pisanego Szminką, Coca-Cola przeszkoliła do tej pory w Polsce ponad 5300 kobiet. Według analizy opracowanej przez firmę Deloitte kobiety stanowią grupę z dużym potencjałem – ich aktywizacja zawodowa  może przyczynić się do wzrostu polskiego PKB do 2025 r. nawet o 1%.

Program „Zwolnieni z Teorii”, wspierany przez Coca-Cola, zaowocował realizacją ponad 1000 innowacyjnych projektów społecznych, stworzonych i prowadzonych przez studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Program „#YouthEmpowered: Możesz więcej niż myślisz”, został uruchomiony przez Coca-Cola pod koniec sierpnia 2017 r. Program jest skierowany do osób w wieku 18-30 lat pozostających bez pracy, aktualnie nie uczących się i nie szkolących. Wspólnie ze współpracującymi organizacjami oferowane są warsztaty i wsparcie w znalezieniu motywacji do wejścia na rynek pracy. Zgodnie z założeniami, tylko w tym roku programem ma zostać objęte 3500 młodych ludzi.

Więcej informacji na temat wpływu społecznego i środowiskowego systemu Coca-Cola w Polsce, a także pełny raport społeczno-ekonomiczny za 2016 rok można znaleźć na stronie: www.cocacola.com.pl/raportspolecznoekonomiczny/.

Raport Społecznej Odpowiedzialności Biznesu za 2016 r.: 2016.raportcsr-cchellenic.pl

Źródło: Materiały prasowe