Coca-Cola podsumowuje działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i przedstawia ambitne plany na najbliższe lata

10 września 2020

Dotyczy firmy: Coca-Cola HBC Polska,

Warszawa, 8 września 2020 r. – Coca-Cola opublikowała raport zrównoważonego rozwoju za rok 2019, w którym podsumowuje najważniejsze osiągnięcia spółek systemu Coca-Cola w Polsce. W minionym roku firma położyła szczególny nacisk na działania na rzecz środowiska naturalnego, wsparcie młodych i kobiet, jak również inwestycje w polskie start-upy. W Polsce Coca-Cola zatrudnia już ponad 2 000 osób, zaś jej wkład w krajową gospodarkę to 2,95 mld złotych rocznie – 0,16% polskiego PKB.

Raport Zrównoważonego Rozwoju 2019 przedstawia najważniejsze sukcesy spółek systemu Coca-Cola w minionym roku oraz ambicje na kolejne lata.

Nasza marka towarzyszy Polakom już od blisko 30 lat. Czujemy się częścią tej społeczności. To właśnie tutaj zatrudniamy, inwestujemy, produkujemy i odprowadzamy podatki – nawet 2,95 mld złotych rocznie. Nieustannie dążymy do naszej ambicji „Świata bez odpadów”, wspieramy rozwój zawodowy kobiet i młodzieży oraz wspólnie ze społecznościami lokalnymi zmieniamy nasze otoczenie na lepsze. Nie jesteśmy tylko producentem napojów. Dokonujemy realnych zmian. Z uwagą słuchamy naszych interesariuszy, aby wyzwania, przez którymi stoją dziś firmy i organizacje, przekuwać w rozwiązania na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz odpowiedzialności społecznej. – powiedziała Katarzyna Borucka, Dyrektor ds. Public Affairs i Komunikacji Coca-Cola HBC Polska
i Kraje Bałtyckie.

Do omawianych w raporcie, kluczowych wskaźników zrównoważonego rozwoju należą:

Działania na rzecz środowiska naturalnego
• Niemal 100% opakowań wprowadzanych na rynek w Polsce przez system Coca-Cola nadaje się do recyklingu. W 2019 r. firma zabrała i poddała recyklingowi prawie 60% opakowań, które trafiły do konsumentów.
• Blisko 50% energii elektrycznej wykorzystanej przez firmę w 2019 r. pochodziło z odnawialnych źródeł energii.
• Ponad 34 tony surowców zebrały do tej pory recyklomaty, które firma postawiła w 10 lokalizacjach w Warszawie. W ramach konkursu „Świat bez odpadów – Recyklomat w Twojej gminie” firma przekaże kolejne 7 recyklomatów gminom w całej Polsce.
• Ponad 6 500 to liczba energooszczędnych lodówek, które Coca-Cola przekazała swoim klientom na miejsce tych, których cykl życia dobiegł końca. Dzięki temu zaoszczędziła energię, jaką wytwarza średnio 57 tys. żarówek o mocy 60W, świecących przez cały rok.
Zaangażowanie społeczne
• Już 400 000 kobiet w Polsce zostało przeszkolonych w ramach programu Sukces To Ja we współpracy firmy z Fundacją Sukcesu Pisanego Szminką. Ponad 100 000 młodych osób skorzystało z kolei w 2019 r. z platformy edukacyjnej YEP. To około 15% wszystkich uczniów liceów ogólnokształcących w całej Polsce.
• 2 500 godzin przeznaczyli w 2019 r. pracownicy spółek Coca-Cola, działając na rzecz lokalnych społeczności.
• 200 000 zł to grant, który otrzymały start-upy działające na rzecz zrównoważonego rozwoju w ramach programu akceleracji MIT Enterprise Forum CEE, do którego firma dołączyła w 2019 r.
Wsparcie polskiej gospodarki
• 1 MLD zł wynoszą inwestycje Coca-Cola w Polsce w latach 2010-2020.
• 92% produktów sprzedawanych przez Coca-Cola w Polsce, jest produkowanych w naszym kraju.
• 2,95 mld zł (0,16% polskiego PKB) stanowi roczny wkład firmy w polską gospodarkę – za tę kwotę można wybudować ponad 300 hal sportowych.
• 1,325 mld zł firma odprowadza rocznie do budżetu państwa. To kwota, za którą można kupić nawet 350 autobusów niskoemisyjnych.
Zmiany w portfolio produktów
• Ponad 1/3 produktów należących do portfolio Coca-Cola stanowiły w 2019 r. napoje o obniżonej lub zerowej zawartości cukru.
• Do 2025 roku firma planuje zmniejszyć kaloryczność o 25% na 100 ml bezalkoholowych napojów gazowanych.

Całość raportu dostępna jest na stronie .