Coca-Cola HBC zobowiązuje się do osiągnięcia zerowej emisyjności do roku 2040

20 października 2021

Dotyczy firmy: Coca-Cola HBC Polska,

Coca-Cola HBC ogłosiła zobowiązanie, w ramach którego ma osiągnąć zerową emisję netto w całym łańcuchu wartości do 2040 roku. Obowiązujący cel działań oznaczać będzie redukcję emisji w całym łańcuchu wartości.

– Zatwierdzony naukowo cel zakłada, że do 2030 roku Coca-Cola HBC zredukuje emisje w łańcuchu wartości (podzielonym na zakresy 1, 2 i 3) o 25 procent, jak również podkreśla dalszą 50-procentową redukcję w kolejnej dekadzie. Zmniejszenie 90 procent emisji w trzecim zakresie łańcucha wartości wiązać się będzie ze ścisłym współdziałaniem z podmiotami zewnętrznymi, dlatego też CCH skupi się na relacjach partnerskich ze swoimi dostawcami. W tych przypadkach, gdzie całkowita eliminacja emisji okaże się niemożliwa, Coca-Cola HBC złagodzi negatywne skutki dla klimatu poprzez inwestycje w inne działania na rzecz ochrony środowiska. Zobowiązanie to podsumowuje cel naszych działań, które rozpoczęliśmy wiele lat temu. Jest w pełni zgodne z naszą filozofią wsparcia lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego, jak również wywierania bardziej pozytywnego wpływu na środowisko. Na obu tych aspektach opiera się nasz rozwój. Choć nie znamy jeszcze wszystkich odpowiedzi, nasz plan, dotychczasowe osiągnięcia i filozofia partnerstwa dają nam pewność, że uda nam się zrealizować nasze cele – mówi Zoran Bogdanovic, CEO Coca-Cola HBC

Aby osiągnąć swój cel, Coca-Cola HBC zajmie się niżej wymienionymi działaniami:

  • inwestycje 250 mln euro w inicjatywy na rzecz ograniczenia emisji do 2025 roku;
  • dalsza dekarbonizacja działalności bezpośredniej poprzez przejście na w pełni odna­wialną energię elektryczną i niskoemisyjne źródła energii dzięki ciągłym udoskonale­niom i innowacjom w zakresie efektywności energetycznej;
  • szybsze wdrożenie opakowań cyrkularnych, opakowań niskoemisyjnych (w tym rPET), opakowań wielokrotnego użytku, opakowań do wielokrotnego napełniania oraz eliminacja tworzyw sztucznych z opakowań zbiorczych;
  • wyposażenie klientów w energooszczędne, przyjazne dla środowiska lodówki;
  • zmniejszenie odsetka emisji związanej z surowcami z produkcji rolnej;
  • wdrożenie programu Green Fleet (Zielona flota) w celu przejścia na alternatywne rozwiązania transportowe o niskiej lub zerowej emisji dwutlenku węgla.

Dodatkowo, Coca-Cola HBC uwzględniła cele redukcji CO2 w programach motywacyjnych kadry zarządzającej. W ostatnich latach, firma w Polsce i Krajach Bałtyckich ograniczyła emisję CO2 o 45%.

– Naszym nadrzędnym celem jest maksymalne ograniczenie emisji i takie dostosowanie biznesu, aby osiągnąć rezultat najbliższy zerowej emisji gazów cieplarnianych. Wierzymy, że poprzez skupienie naszej uwagi na nowych technologiach, partnerstwach i osiągnięciach w łańcuchu dostaw, uczynimy nasze działania bardziej zrównoważonymi. Nasze osiągnięcia w ostatnich latach, takie jak redukcja emisji z działalności o 45% w Polsce i Krajach Bałtyckich, wymiana lodówek u naszych klientów czy wykorzystanie w naszych zakładach produkcyjnych 100% energii, pochodzącej z odnawialnych źródeł, potwierdzają skuteczność naszych działań w rejonie oraz ich strategiczne znaczenie dla Grupy Coca-Cola HBC – mówi Jaak Mikkel, dyrektor generalny Coca-Cola HBC Polska i Kraje Bałtyckie

Jak dodaje Mikkel, plany dot. redukcji emisji są szeroko zakrojone i obejmują wiele inicjatyw, m.in.:

  • redukcję emisji gazów cieplarnianych związanych z produkcją i wykorzystaniem opakowań, poprzez obniżenie ich wagi, wykorzystanie surowca rPET, ograniczenie ilości folii używanych dla opakowań zbiorczych na rzecz rozwiązań papierowych KeelClip;
  • wymianę lodówek w punkach sprzedaży u klientów – dotychczas firma wymieniła blisko 6 000 urządzeń, zamieniając je na przyjazne środowisku, modele energooszczędne;
  • zmniejszenie zużycia energii – 100% energii elektrycznej, wykorzystywanej w naszych zakładach produkcyjnych w Polsce i Krajach Bałtyckich pochodzi z odnawialnych źródeł odnawialnych
  • realizacja projektu zielonej floty, której celem jest wymiana wszystkich aut służbowych do 2025 roku.

Coca-Cola HBC była jedną z pierwszych organizacji, które zobowiązały się do realizacji celów środowiskowych opartych na podstawach naukowych. W ciągu ostatniej dekady Coca-Cola HBC zmniejszyła o połowę swoje emisje bezpośrednie, a plan redukcji CO2 do roku 2030 jest już zatwierdzony – spełnia wymogi ścieżki globalnej redukcji emisji, która pozwoli nie przekroczyć globalnego wzrostu temperatury o 1,5°C.

W marcu 2021 roku Coca-Cola HBC po raz piąty w ciągu ostatnich 7 lat została uznana przez Dow Jones Sustainability Index za producenta napojów zachowującego najwyższą zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju na świecie – jest to rekordowy wynik w historii tego rankingu. Coca-Cola HBC znajduje się również w czołówce podmiotów gospodarczych o najlepszych wynikach w zakre­sie zrównoważonego rozwoju w benchmarkach ESG (np. CDP, MSCI ESG, FTSE4Good).

Zobowiązanie firmy poparła też koalicja „We Mean Business”, organizacja, zrzeszająca firmy podejmujące działania na rzecz środowiska. Coca-Cola HBC dołączyła do listy organizacji wspierających inicjatywę „Race to Zero ”, będacej inicjatywą stworzoną we współpracy z agendą ONZ ds. klimatu UNFCCC ze wsparciem Światowej Rady Biznesu do spraw Zrównoważonego Rozwoju (WBCSD).

Źródło: inf. pras.