Coca-Cola HBC wyznacza nowe cele w zakresie zrównoważonego rozwoju, wspierające przesłanie firmy w zakresie inspirowania lepszej przyszłości

26 października 2016

Dotyczy firmy: Coca-Cola HBC Polska,

Firma Coca-Cola HBC, doceniona w opublikowanym na początku tego miesiąca rankingu Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) jako lider zrównoważonego rozwoju w branży napojowej, ogłosiła nowe cele w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Do 2020 r. firma zamierza:

 • czerpać 40% energii z odnawialnych lub źródeł „czystej energii”,
 • odzyskiwać średnio co najmniej 40% opakowań wprowadzanych na rynek,
 • wykorzystywać 20% surowca do produkcji swoich opakowań PET z recyklingu butelek PET i/lub opakowań PET wykonanych z surowców odnawialnych,
 • zmniejszyć wagę opakowań napojów o 25% na każdy litr wyprodukowanego napoju,
 • uzyskać certyfikację ponad 95% kluczowych składników pochodzenia rolnego według Zasad Zrównoważonego Rolnictwa Systemu Coca-Cola (Coca-Cola System’s Sustainable Agricultural Guiding Principles),
 • inwestować co najmniej 2% swojego rocznego zysku przed opodatkowaniem na rzecz społeczności lokalnych,
 • podwoić liczbę pracowników uczestniczących w inicjatywach wolontariackich w godzinach pracy, aby osiągnąć wskaźnik zaangażowania w wolontariat na poziomie 10% wszystkich zatrudnionych.

Siedem nowych celów stanowi uzupełnienie ogłoszonych przez firmę w ubiegłym roku wstępnych zobowiązań do 2020 r. mających na celu zmniejszenie ilości wykorzystywanej wody oraz ograniczenie bezpośredniej emisji CO2 odpowiednio o 30% i 50%.

W ciągu ostatnich kilku lat Coca-Cola HBC zmniejszyła zużycie wody o 2,1 mld litrów, co stanowi równowartość 1 szklanki wody dla każdego mieszkańca Ziemi. Dzięki inwestycjom w energooszczędne i niskoemisyjne technologie, w trakcie minionych pięciu lat spółka ograniczyła globalny ślad węglowy swoich produktów o 1,07 miliona ton. To mniej więcej tyle, ile gazów cieplarnianych emituje w ciągu roku ponad 200 000 samochodów osobowych.

W 2015 r. firma zainwestowała 8,2 mln Euro – 2,3% swojego rocznego zysku przed opodatkowaniem na rzecz społeczności lokalnych. Współpracowała z ponad 230 organizacjami pozarządowymi (NGOs), skupiając się na trzech obszarach: aktywnego trybu życia, ochrony środowiska i kwestii związanych z wodą, a także rozwoju młodzieży.

“Ambitne cele, które dzisiaj ogłosiliśmy odzwierciedlają nasze zaangażowanie w inspirowanie lepszej przyszłości zarówno dla naszych pracowników, jak i społeczności, którym służymy. Z jednej strony stanowią one część kompleksowej strategii realizowanej przez Coca-Cola HBC jako lidera zrównoważonego rozwoju w branży napojowej, a z drugiej – dowodzą, że jako firma jesteśmy zdecydowani rozwijać naszą działalność w sposób odpowiedzialny, dochodowy i zrównoważony” – powiedział Dimitris Lois, CEO Coca-Cola HBC.

Produkt dla każdego i na każdą okazję – wybór i innowacyjne opakowania

W 28 krajach, w których działa Coca-Cola HBC, każdego dnia ludzie spożywają jej produkty. Firma oferuje szeroki wybór napojów bezalkoholowych, soków oraz wód, odpowiadających rosnącym oczekiwaniom ze strony konsumentów. Coca-Cola HBC zapewnia swoim konsumentom jeden z najbardziej zróżnicowanych wachlarzy produktowych. W 2015 r. jedną trzecią sprzedaży stanowiły soki, wody i gotowe do spożycia herbaty (dla porównania, w 2001 r. wskaźnik ten wynosił 10%). W 2015 r. sprzedaż soków wzrosła o 8%. Gazowane napoje niskokaloryczne i bezcukrowe odpowiadają za 7% ogółu sprzedaży, co oznacza, że rosną bardzo dynamicznie, stanowiąc 25% dodatkowego wolumenu sprzedaży w 2015 r.

Firma Coca-Cola HBC poświęca dużo uwagi temu, aby oferować produkty w innowacyjnych opakowaniach. Dzięki wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii firma wprowadziła butelki wykonane w ponad 50% z surowców pozyskanych z recyklingu. Ponadto, oferowane przez firmę butelki typu „Twist” są o 22% lżejsze niż wcześniejsze. W minionym roku znacznie, bo aż o 254%, wzrosło również wykorzystanie opakowań stworzonych w innowacyjnej technologii PlantBottle®. Butelki te w 30% wykonane są z surowców roślinnych i w pełni poddają się recyklingowi, są obecnie dostępne w 10 z 28 krajów, w których działa Coca-Cola HBC. W przyszłym roku rozwiązanie wprowadzone zostanie na kolejnych rynkach.

Kluczowe dane dotyczące firmy w 2015 r.: 

 • 33 311 pracowników,
 • 43 000 dostawców,
 • 1,3 miliarda Euro wydanych na zamówienia bezpośrednie ,
 • 271 milionów Euro uiszczonych podatków,
 • redukcja bezpośredniej emisji CO2 o 11,7% (w ujęciu rok do roku),
 • poprawa wskaźnika zużycia energii o 7,2% (w ujęciu rok do roku),
 • wzrost wykorzystania opakowań PET z recyklingu o 19,4% (w ujęciu rok do roku),
 • badanie satysfakcji pracowników mierzone współczynnikiem trwałego zaangażowania – osiągnięty wynik 87%.

Więcej informacji na temat polityki zrównoważonego rozwoju Coca-Cola HBC znaleźć można na stronie: http://coca-colahellenic.com/en/sustainability/

Osiągnięcia Coca-Cola HBC Polska

Globalne cele Coca-Cola HBC realizowane na rzecz zrównoważonego rozwoju znajdują swoje odzwierciedlenie także w działalności firmy w Polsce.

Do końca 2016 r. Coca-Cola HBC Polska zainwestuje w naszym kraju ponad 1 mln  Euro realizując 26 projektów, których celem są oszczędności w zakresie wykorzystania energii i wody w procesach produkcyjnych. Efekty inwestycji pozytywnie przełożą się na środowisko – przyniosą ograniczenia emisji CO2 o 1,6 tys. ton rocznie oraz całkowite oszczędności w zużyciu wody o 158 tys. m3. Plany inwestycyjne będą kontynuowane także w 2017 r., a dzięki nim możliwe stanie się ograniczenie emisji CO2 o 2 tys. ton rocznie, a w przypadku wody, będzie to całkowita oszczędność rzędu 31 tys. m3.

Celem firmy jest edukacja i zaangażowanie wszystkich pracowników w ochronę środowiska naturalnego. Przykładem takiego programu jest cieszący się bardzo dużym zainteresowaniem pracowników tzw. program wyłapywania drobnych strat środowiskowych – Near Loss (który powiązany jest z systemem motywacyjnym). Od początku jego realizacji, czyli od 2015 r., pracownicy zgłosili aż 915 pomysłów jak usprawnić działalność firmy, by zminimalizować jej negatywny wpływ na środowisko.

Coca-Cola HBC Polska była pierwszą i jedyną w Polsce firmą, która wprowadziła na rynek PlantBottle®. Firma była też pierwszą producentem napojów w Polsce używającym tzw.  rPET, czyli surowca pochodzącego z recyklingu butelek PET do produkcji nowych butelek. Jej puszki aluminiowe to w 50% materiał z recyklingu puszek.

Coca-Cola HBC Polska jest prekursorem w Polsce we wprowadzaniu standardów międzynarodowych. Zakład w Tyliczu k. Krynicy-Zdrój jako pierwszy w Polsce uzyskał europejski certyfikat systemu zarządzania zasobami wodnymi wg wytycznych  European Water Stewardship (EWS). W maju 2016 r. certyfikowany został zakład produkcyjny w Radzyminie k. Warszawy (największy w kraju), a w 2017 r. podobna certyfikacja czeka zakład produkcyjny w Staniątkach k. Krakowa.

Firma utrzymuje i doskonali także we wszystkich zakładach i magazynach systemy zarządzania środowiskowego oparte o wytyczne normy ISO 14001.

We współorganizowanych oraz wspieranych przez system Coca-Cola HBC Polska programach i wydarzeniach ponad 900 tys. Polaków zostało zainspirowanych i uczestniczyło w różnego rodzaju aktywnościach sportowych.

Co roku pracownicy Coca-Cola HBC Polska uczestniczą w wielu najróżniejszych przedsięwzięciach na rzecz społeczności lokalnych, które sami wybierają w ich społecznościach. W 2015 r. w 54 projektach uczestniczyło ok. 40% pracowników, co jest jednym z najwyższych poziomów zaangażowania społecznego wśród wszystkich działających w Polsce firm.

Coca-Cola HBC Polska została w 2016 r. sklasyfikowana w X edycji Rankingu Firm Odpowiedzialnych Społecznie publikowanym na łamach Gazety Prawnej na 1 miejscu w branży dóbr szybkozbywalnych (FMCG) oraz na 3 miejscu w klasyfikacji generalnej.

Więcej informacji na temat polityki zrównoważonego rozwoju Coca-Cola HBC Polska znaleźć można w raporcie odpowiedzialności społecznej 2015 przygotowanym zgodnie ze standardami GRI G4 (core) i dostępnym  pod linkiem: www.raportcsr-cchellenic.pl