Coca-Cola HBC po raz kolejny liderem zrównoważonego rozwoju wśród producentów napojów w Europie

23 listopada 2020

Dotyczy firmy: Coca-Cola HBC Polska,

Według notowań Indeksu Dow Jones 2020, jednego z wiodących światowych wskaźników zrównoważonego rozwoju, Coca-Cola HBC uznano za europejskiego lidera branży napojowej w tym obszarze. Już po raz siódmy w ciągu 8 lat Coca-Cola HBC zajęła pierwsze miejsce w Europie. Ze swoim najwyższym wynikiem w historii plasuje się na drugim miejscu na świecie – po raz dziesiąty z rzędu znalazła się w pierwszej trójce.

– Pandemia COVID-19 zbliżyła nas do naszych społeczności bardziej niż kiedykolwiek. To dla nas zaszczyt, że możemy zapewniać im właściwe wsparcie. Dlatego jestem szczególnie dumny, że w tym roku ponownie doceniono zaangażowanie naszych pracowników i partnerów w kształtowanie pozytywnego wpływu na społeczeństwo i środowisko. To zobowiąnie, które stanowi integralną część naszego rozwoju i to się nigdy nie zmieni. Zachowanie pokory w obliczu wyzwań, jak również świadomość, że czeka nas długa podróż, stanowić będzie podstawę naszych dalszych sukcesów – podkreślił prezes Grupy Coca-Cola HBC, Zoran Bogdanovic.

Uzyskana pozycja opiera się na uwzględnieniu wyników Coca-Cola HBC w innych uznanych badaniach i indeksach dotyczących zrównoważonego rozwoju, takich jak MSCI ESG, CDP, FTSE4Good czy FTSE Russell ESG.

Najważniejsze osiągnięcia Coca-Cola HBC w zakresie zrównoważonego rozwoju:

  • Oparte na podstawach naukowych zmniejszenie intensywności emisji dwutlenku węgla o 25% w całym łańcuchu wartości (w porównaniu do 2010 roku) – dwa lata przed terminem ustalonym na 2020 rok. Od 2010 roku Coca-Cola HBC zmniejszyła emisję CO2 o 1,53 mln ton.
  • Ponad 98% z 3,2 mld euro wydatków na zakupy towarów i surowców miało charakter lokalny (odbywało się na rynku produkcji).
  • Każde miejsce pracy w systemie wspiera średnio 11,8 innych miejsc pracy.
  • Od uruchomienia flagowego programu społecznościowego firmy – #YouthEmpowered – w 2017 roku zapewniono szkolenie około 300 tysięcy młodych ludzi z 28 krajów.
  • Ilość wody zużywanej przez zakłady produkcyjne na obszarach zagrożonych deficytem wody spadła o 7% w porównaniu do 2017 roku.
  • Kobiety piastują obecnie 38% stanowisk kierowniczych, a naszym celem jest osiągnięcie wskaźnika 50% do roku 2025.
  • Cztery marki wody mineralnej na pięciu rynkach są obecnie rozlewane do butelek PET wytwarzanych w 100% z tworzyw sztucznych z recyklingu. Półlitrowe butelki napoju Coca-Cola są wykonane w 50% ze zutylizowanych opakowań PET w dwóch krajach.
  • Coca-Cola HBC osiągnęła wskaźnik zaangażowania pracowników na poziomie 90% – powyżej normy wysokiej wydajności i znacząco powyżej średniej dla firm FTSE 100.
  • Darowizna w postaci ponad 4 mln litrów napojów dla personelu medycznego i służb na pierwszej linii frontu walki z pandemią oraz banków żywności podczas pierwszej fali zachorowań na COVID-19.
  • Fundacja Coca-Cola wsparła inicjatywy Czerwonego Krzyża oraz naszych klientów z sektora hotelarskiego i gastronomicznego kwotami o łącznej wartości ponad 10 mln dolarów.

Misja: zrównoważony rozwój

We wrześniu 2018 roku Coca-Cola HBC ogłosiła zobowiązania dotyczące zrównoważonego rozwoju do 2025 roku. Zobowiązania te skupiają się na sześciu kluczowych obszarach: zmniejszenie emisji dwutlenku węgla; zużycie wody i zarządzanie zasobami wodnymi; Świat bez Odpadów; odpowiedzialne pozyskiwanie składników; żywienie; ludzie i społeczności.

Źródło: inf. pras.