Coca-Cola HBC po raz kolejny branżowym liderem indeksu Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)

12 listopada 2015

Dotyczy firmy: Coca-Cola HBC Polska,

Coca-Cola HBC AG została ogłoszona po raz drugi z rzędu liderem indeksu Dow Jones World and Europe Sustainability Indices w grupie światowych producentów napojów. Ponadto, Spółka znalazła się na 8. miejscu wśród 100 firm wchodzących w skład indeksu Financial Times Stock Exchange (FTSE 100) pod względem redukcji emisji dwutlenku węgla (Carbon Clear). Wśród producentów napojów, Coca-Cola HBC AG zajęła w tym indeksie miejsce pierwsze.

Kluczowym zobowiązaniem Coca-Cola HBC AG w zakresie polityki zrównoważonego rozwoju jest ograniczenie do 2020 r. o 40% stopnia oddziaływania na środowisko, mierzonego emisją dwutlenku węgla oraz zużyciem wody. W porównaniu z rokiem 2010, zużycie wody ma się więc zmniejszyć o 30%, zaś emisja CO2 o 50%.

Społeczna odpowiedzialność biznesu to nie moda czy filantropia, ale istotny element zrównoważonej strategii biznesowej zarówno dla Grupy Coca-Cola Hellenic, jak i Coca-Cola HBC Polska. Coca-Cola HBC Polska opublikowała właśnie Raport Odpowiedzialności Społecznej za rok 2014. Aby dotrzeć również do młodych ludzi, raport oprócz wersji zgodnej ze standardem GRI (Global Reporting Initiative) jest też dostępny w postaci strony internetowej zawierającej kilka graficznych historii opowiadających o wyzwaniach społecznych istotnych z punktu widzenia zrównoważonej strategii biznesowej: Woda to życie, Opakowania to surowce, Ruch to odpowiedź, Wpływ ekonomiczny, Wolontariat. Jednocześnie raport przedstawia konkretne przykłady działań po stronie firmy i konsumentów przyczyniające się do wspólnego budowania zrównoważonej przyszłości w tych obszarach.

Coca-Cola HBC Polska tworzy zrównoważoną przyszłość wspólnie ze swoimi pracownikami, konsumentami oraz partnerami biznesowymi i społecznymi w oparciu o wspólne, zrównoważone wartości. W raporcie pokazano przykłady takiego podejścia, które łączy w sobie korzyści społeczne oraz ekologiczne z wymiernymi korzyściami finansowymi i strategicznymi dla samego przedsiębiorstwa w postaci wielu opisanych tam projektów i inicjatyw.

„Młodzież jest filarem zrównoważonej przyszłości, w której świadoma konsumpcja, zdrowy styl życia, ekologia, edukacja i odpowiedzialne społecznie zarządzanie przedsiębiorstwami będą stanowiły o sukcesie zarówno prywatnym, jak i biznesowym. Mamy nadzieję, że nowoczesna i przejrzysta forma naszego raportu CSR za 2014 r. zachęci właśnie młodych ludzi do wspólnego rozwiązywania problemów współczesnego świata” – powiedział Grzegorz Moskal, kierownik ds. Zrównoważonego Rozwoju i Komunikacji.

Raport – dostępny pod adresem www.raportcsr-cchellenic.pl – powstał w oparciu o wytyczne Global Reporting Initiative (GRI G4): niezależnej, międzynarodowej instytucji, której celem jest rozwijanie praktyk raportowania działalności w zakresie CSR.