Co za i przed nami w polskim CSR?

22 grudnia 2014

2014 rok był czasem niepewności i rozwoju. Jaki będzie rok 2015 w CSR?

Niepewność

Wielu zwolenników społecznej odpowiedzialności biznesu odtrąbiło wielki sukces, gdy we wrześniu została przyjęta Dyrektywa UE o raportowaniu danych pozafinansowych oraz informacji nt. różnorodności. Nadal jednak wokół dyrektywy pojawia się wiele niewiadomych. Kogo dokładnie obejmie? Jak będzie wdrażana przez Ministerstwo Finansów? Czy firmy powinny obawiać się kolejnych obowiązków czy raczej widzieć w tym szansę na wzrost wartości?

Rozwój

Jednocześnie sytuacja mogła potencjalnie przełożyć się na zainteresowanie koncepcją CSR. Oczywiście nie tylko ona. W 2014 roku odbyły się kolejne inicjatywy, których cykliczność i rozwój uwidacznia postęp w upowszechnianiu CSR. FOB ten zdecydowany wzrost zainteresowania odczuł poprzez organizację 5. Targów CSR, na których zjawiło się około 1000 gości, oraz poprzez rekordową liczbę 403 praktyk zgłoszonych przez firmy do Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2013. Dobre praktyki”.

2015

Z początkiem nowego roku łatwiej przestawiamy się na myślenie życzeniowe. Dlatego szkoda by było nie chcieć i życzyć sobie, aby 2015 był jeszcze lepszy od poprzedniego. Więcej firm w zestawieniach: Rankingu Odpowiedzialnych Firm, Respect Index. Więcej dobrych praktyk zgłoszonych do Raportu FOB „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2014. Dobre praktyki”. Więcej raportów społecznych. Więcej menadżerów i przedstawicieli zarządów, zaangażowanych w budowanie odpowiedzialnej kultury organizacyjnej. Ale przede wszystkim więcej prawdziwej odpowiedzialności firm, wynikającej z troski o nasz świat.

Dla FOB to już 15. rok istnienia i w moim odczuciu dużego wkładu w rozwój społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce. Nie spoczywamy na laurach, ale nadal będziemy inspirować, edukować i wspierać odpowiedzialny biznes, aby życzenia się spełniały.

Tekst pierwotnie ukazał się w 13. edycji Kompendium CSR (grudzień 2014). Wersja PDF wydania dostępna pod linkiem. FOB był partnerem merytorycznym publikacji.