Co w #CSRwPL piszczy? Dołącz do sesji networkingowej #TargiCSR na platformie Remo [godz. 13:30-15:00]

7 października 2020

Jak co edycję, Targom CSR towarzyszy część networkingowa. Tym razem spotykamy się online na platformie REMO – codziennie w godz. 13:30-15:00. Do zobaczenia! Przejdź do networkingu >> 

Wystawcy Targów CSR zapraszają do rozmów na tematy związane ze społeczną odpowiedzialnością i zrównoważonym rozwojem. Poniżej prezentujemy listę tematów i aktywności:

Activy:

 • Zaprezentowanie oferty firmowych wyzwań rowerowych i biegowych.
 • Prezentacja aplikacji mobilnej i korzyści płynących z programów
 • Start wielkiej, firmowej ligi rowerowej – Business Cycling Cup
 • Rowerowe koło fortuny – konkurs
 • Zaprezentowanie przykładowych realizacji z firmami
 • Rowerowa rywalizacja z celem charytatywnym – jeździmy na rowery dla dzieci z domu dziecka.

AkzoNobel:

 • Współpraca z SOS Wioski Dziecięce
 • Warsztaty z technik lakierniczych dla uczniów Szkół Mechanicznych i Samochodowych
 • Malowanie szpitali i innych placówek publicznych
 • Globalny projekt Let’s Colour *Wkład w oczyszczanie oceanów
 • Planet: ograniczenie ilości odpadów, zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i przejście na energię odnawialną do 2050 r.; Akcje dla pracowników: „Zbiórka elektrośmieci – bratki na rabatki”
 • Paint: Jak produkty pomagają realizować założenia

Atmoterm:

 • zagadnienia w zakresie działań odpowiedzialnego biznesu w odniesieniu do aspektów środowiskowych
 • czym jest ślad węglowy organizacji i produktu oraz jakie korzyści daje jego obliczenie i publikacja?

B Corp Better & Baginski. Pro

 • zagadnienia związane z byciem B Corpem
 • B Impact Assesment – narzędziu SDG Action Manager
 • wzmacnianie firmy w każdym z 5 kluczowych dla B Corpów obszarów: etycznym i transparentnym zarządzaniu, dbałości o środowisko, działaniach na rzecz społeczeństwa i społeczności lokalnej, a także trosce o pracowników oraz klientów.
 •  Dwukrotnie w trakcie trwania targów y warsztat wprowadzający do idei B Corp

BNP Paribas Bank Polska

 • rozmowy z ekspertami Banku i pogłębienia wiedzy na temat odpowiedzialnego Bankowania (Agnieszka Michalik- Starszy Specjalista ds. CSR – społecznej odpowiedzialności biznesu, Alicja Romanowska- Asystent ds. projektów CSR – społecznej odpowiedzialności biznesu)
 • zapoznania się z działaniami Banku na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu oraz promowania sprawiedliwości społecznej,
 • dowiedzenia się więcej o działaniach Banku w ramach realizacji Strategii CSR i Zrównoważonego Rozwoju oraz kontrybucji Banku do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.

BSJP Brockhuis Jurczak Prusak Sroka Nilsson Sp. k.

 • szereg strategii i dobrych praktyk w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu
 • Szczególną kwestie prawne związane z ochroną środowiska naturalnego, ochroną przyrody, gospodarką odpadami i gospodarką wodną
 • O działaniach związanych z inwestycjami w rolnictwo ekologiczne i energetykę odnawialną
 • zasad ładu organizacyjnego, compliance i odpowiedzialności członków zarządu
 • problematyka społecznej
 • odpowiedzialności pracodawców, w tym w zakresie wdrażania w miejscu pracy polityk antymobbingowych i antydyskryminacyjnych, rozwiązań wspierających równowagę pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym pracowników, a także mających na celu ochronę prywatności ich danych osobowych.

r. pr. dr Ewa Boryczko
Specjalistka w zakresie ochrony danych osobowych i prawa pracy. Doradza w procesach organizacji zakładów pracy oraz restrukturyzacji zespołów pracowniczych. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym na rzecz przedsiębiorców z francuskiego obszaru językowego.

Bureau Veritas

 • Ślad węglowy organizacji i produktu oraz narzędzia do obliczeń
 • Raportowanie kwestii klimatycznych, wymagania, rekomendacje, czego nie robić. Systematyka UE (Taksonomia) – omówienie nowej regulacji.
 • Produkt lub usługa neutralna klimatycznie – jak to zrobić?
 • Ślad węglowy w zakresie 3 (pośrednie emisje gazów cieplarnianych w łańcuchu wartości) – skąd wziąć dane?

10:00-15:00: zapraszamy do rozmów o wszystkich naszych usługach

11:00 – 12:30: Systematyka UE (Taksonomia) – omówienie nowej regulacji (Start prezentacji co ok. 30 min.)

Carrefour Polska

 • strategia biznesu odpowiedzialnego społecznie w Carrefour Polska
 • współpraca z dostawcami na przykładzie marek własnych i marek brandowych
 • polityka opakowania Carrefour i dobre praktyki

Ceetrus Polska

 • od 14:00 spotkanie z Agnieszką Gutowską, dyrektor marketingu, liderem komunikacji i CSR Ceetrus Polska

CCC

Firma dzieli się informacjami na tematy takie jak

 • doświadczeniee w rozwoju kanałów e-commerce, w tym ekspansji sklepu internetowego ccc na rynki zagraniczne, planowanym wprowadzeniem kas samoobsługowych, rozwojem aplikacji mobilnej czy wykorzystaniem skanów esize me.
 • działania podejmowane przez firmę na rzecz ochrony klimatu, uwzględnione w Strategii Zrównoważonego Rozwoju GO.22 oraz Raporcie Niefinansowym GK CCC za 2019 wraz z prezentacją wybranych wskaźników.
 • biznesowe znaczenie rozwój linii „Go for nature” i oferta
 • jak koronawirus wpłynął na zmianę podejścia do zarządzania i jakie działania podjęła firma w celu zaangażowania się w pomoc w walce z koronawirusem
 • jak łączyć realizację celów strategii zrównoważonego rozwoju z działalnością społeczną
 • działania podejmowane są w ramach Globalnego partnerstwa z UNICEF
 • ak budować przewagę konkurencyjną na rynku pracy

CreditAgricole

 • CSR w CA
 • Volunteering
 • PowerON
 • #mniejplastiku

CSRinfo

 • 13.30-15.00: Dialog z interesariuszami

DB Cargo Polska

 • 13.00-13.45: Anna Sojka odpowiadać będzie na pytania, jak tworzyć odpowiedzialne miejsce pracy i budować relacje z pracownikami, dając im przestrzeń na rozwój i zaangażowanie w budowanie organizacji. Anna Sojka odpowie także na kwestie związane z rynkiem pracy w branży kolejowej oraz wyzwaniach, jakie stoją przed tym sektorem, a mają związek z kształceniem i zdobywaniem kwalifikacji w zawodach kolejowych.
 • 13.45-14.30: Marek Staszek odpowie na pytania dotyczące znaczenia zrównoważonego rozwoju w branży transportowej, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju sektora i kierunków, jakie powinien przyjąć, by wspomagać światową gospodarkę w realizacji celów środowiskowych. Marek Staszek chętnie porozmawia także o kwestiach system szkolenia oraz rozwoju zawodowego maszynistów, który ma kluczowy wpływ na rozwój transportu kolejowego.

DEKO EKO

 • Plastik upcycling
 • Doświadczenia i planach na przyszłość.
 • nowe pomysły i rozwiązania na drugie życie Twoich odpadów.

Europejski Fundusz Leasingowy

 • Raporty: Zielona energia w MŚP + Raport CSR w MŚP
 • Kobiety w biznesie – projekt promujący przedsiębiorcze kobiety, różnorodność płci w środowisku pracy oraz jak skutecznie wypoczywać i mieć ciągle zapał do pracy.
 • Współpraca z Fundacją
 • Tydzień Zrównoważonego Transportu
 • Współpraca z Fundacją Odblaskowi
 • Odyseja Bałtycka – usuwanie śmieci z bałtyckich plaż, wspólna akcja z bankiem Credit Agricole.
 • Klub Młodego Przedsiębiorcy
 • Działania podczas COVID-19

Europejski Korpus Solidarności (partner 8. Targów CSR)

 • trzy akcje Europejskiego Korpusu Solidarności umożliwiające uzyskanie dofinansowania na działania społeczne z udziałem wolontariuszy, pracowników i stażystów oraz sesję na temat uzyskania Znaku Jakości umożliwiającego realizację projektów w Programie.
 • Projekty Wolontariatu
 • Projekty Solidarności
 • Staże i miejsca pracy
 • Znak Jakości

Forum Odpowiedzialnego Biznesu

O Lidze Odpowiedzialnego Biznesu, czyli głównym programie edukacyjnym FOB skierowanym do studentów . Zainteresowanym opowiemy na czym polega program, kto może wziąć w nim udział, jak wygląda wymiana wiedzy między praktykami CSR a młodymi ludźmi.

Francusko-Polska Izba Gospodarcza

Na gorącym stoliku Izby możecie

 • poznać organizację
 • wymienić się doświadczeniami na temat działań prowadzonych w obszarze Społecznej Odpowiedzialności Biznesu
 • ułatwić nawiązanie relacji z francuskimi firmami w Polsce, opowiedzieć o ich doświadczeniach i planach rozwoju, a także przedstawić ich zaangażowanie w projekty z zakresu CSR.

Projektor

 • godz. 13:30-14:30 – dostępność ekspertów Fundacji przy gorącym stoliku – program Projektor, działania edukacyjne dla dzieci, edukacja pozaszkolna, wolontariat studencki, wolontariat kompetencyjnygodz.
 • 14:30-15:00 – dyskusja przy gorącym stoliku Fundacji z udziałem Sławka Brzózka – o ochronie planety: w jaki sposób możemy wspierać walkę ze zmianami klimatu prowadząc działania edukacyjne?

Fairtrade Polska

 1. Rynek Fairtrade w Polsce i na świecie
 2. Jak wygląda proces dołączenia do systemu Fairtrade
 3. Jak Fairtrade wpisuje się w Cele Zrównoważonego Rozwoju oraz jak można zaangażować się w kampanię “Miejsca Pracy Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu”
 4. Jakie korzyści płyną z Fairtrade dla:
  1. rolników i ich lokalnych społeczności,
  2. firm, producentów, przetwórców, dystrybutorów,
  3. konsumentów.

Fundacja Orange

 • działania społeczne Fundacji Orange;
 • jak działa jeden z największych wolontariatów pracowniczych w Polsce zarządzany dedykowaną aplikacją
 • jak Orange Polska tworzy i realizuje strategię działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju
 • jak zarządzać różnorodnością w firmie;dowiedzieć się jak zorganizować dialog z interesariuszami;

Fundacja Orlen

 • Program „Moje miejsce na Ziemi” jako przykład dialogu z interesariuszami
 • Wolontariat pracowniczy jako sposób budowania relacji w firmie
 • ORLEN dla Strażaków jako przykład dbania o bezpieczeństwo społeczności lokalnych
 • Dobre praktyki – bezpieczeństwo i środowisko
 • Program stypendialny „Bona Fide” – jak tworzyć nową generację liderów

Fundacja Powszechnego Czytania

 • Akcja czytelnicza „Wstąp po książkę” – zapraszamy wszystkich! Rozdajemy książki!
 • Prezentacja programów „Książka w pracy. Recepta na sukces” i „Ratownicy czytelnictwa”Książka w pracy. Recepta na sukces.

Helsia SPOKO

 • Prezentacja projektu SPOKO – Społeczny Kosz. Przedstawienie podmiotów Ekonomii Społecznej i produktów przez nich oferowanych w ramach projektu SPOKO – Społeczny Kosz

Fundacja Uniwersytet Dzieci

 • O co pytają dzieci? Dziecięce pytania jako punkt wyjścia do działalności Fundacji Uniwersytet Dzieci
 • Fundacja Uniwersytet Dzieci – czym się zajmujemy? (prezentacja filmów)
 • Jakich zmian potrzebuje polska szkoła?
 • Współpraca międzysektorowa

Fundacja Veolia Polska

 • “Przywództwo w samorządzie”.
 • Kawiarenki Naprawcze
 • Wersja online zajęć ruchowych dla przedszkolaków,
 • Projekty wolontariackie realizowane w Grupie Veolia.
 • „Ciepło dla miast”

Fundacja „Znajdź Pomoc”

 • wyzwania i najlepsze praktyki związane ze zdrowiem oraz odpowiedzialną postawą pracodawcy w dobie rosnącej zachorowalności na nowotwory.
 • zaprezentują obszary współpracy, umożliwiające realizację celów CSR związanych ze zdrowiem.
 • programy angażujące pracowników, wydarzenia promujące zdrowy styl życia, budowanie wizerunku odpowiedzialnego pracodawcy

ING Bank Śląski

 • #ING dla przedsiębiorczych
 • #ING dla równych
 • #ING dla klimatu
 • Fundacja ING DzieciomPiątek
 • Fundacja Sztuki Polskiej ING

Jeronimo Martins Polska – partner główny Targów CSR

 • Strategia działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju sieci Biedronka
 • Pięć filarów społecznej odpowiedzialności biznesu Grupy Jeronimo Martins
 • Opakowania produktów marki własnej – zasady ekoprojektowania sieci

Korpus Solidarności

 • możliwość zapoznania się z zasadami funkcjonowania Karty Wolontariusza i ofertą dla Partnerów Karty
 • możliwość skorzystania z porad w zakresie zasad organizowania i rozwijania wolontariatu w tym wolontariatu pracowniczego;
 • zasady funkcjonowania internetowego systemu kojarzenia wolontariuszy i organizacji zainteresowanych współpracą z wolontariuszami – Systemu Obsługi Wolontariatu (SOW)

Linia Etyki

 • Dyrektywa o ochronie sygnalistów dla pracodawców, a co dla pracowników,
 • jak wdrażać system zgłaszania nieprawidłowości, żeby działał,
 • kiedy pracownicy chcą reagować na nieprawidłowości
 • jak wygląda system zgłaszania nieprawidłowości Linii Etyki.

Lyreco Polska

 • działania realizowane w ramach strategii zrównoważonego rozwoju na lata 2019-2024: Ekonomia, Ludzie, Środowisko

Makro

 • Zarządzanie energią i odpadami

Marine Stewardship Council

 • program MSC
 • jak przystąpić?
 • jak wspierać zrównoważony rozwój mórz i oceanów?
 • Dlaczego tak ważna jest ochrona żywych zasobów mórz i oceanów?
 • jak dzięki logo MSC możemy chronić dziko żyjące ryby i owoce morza?

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

 • Grupa robocza ds. społecznej odpowiedzialności administracji

Narodowy Instytut Dziedzictwa

 • program „Wspólnie dla Dziedzictwa”
 • jak prowadzić współpracę z NGOs, szkołami, gminnymi ośrodkami kultury czy lokalną społecznością; jak znaleźć partnerów oraz pomysły na projekty związane z ochroną dziedzictwa.

Open Eyes Economy

 • czym jest ruch Open Eyes Economy?
 • jak można zaangażować się w działalność Open Eyes Economy w ramach wolontariatu?

Lasy Państwowe

 • działania LP pomagające zapobiegać negatywnym skutkom zmian klimatu.
 • o pilotażowym programie „Leśne Gospodarstwa Węglowe” (więcej na klimat.lasy.gov.pl) i możliwości nabycia jednostek dwutlenku węgla pochłoniętych przez lasy

„Rzeczpospolita” – partner medialny Targów CSr

 • projekt „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” pt. „Biznes Odpowiedzialny w Polsce”
 • projekt „Walka o Klimat”
 • wydane publikacje z obszaru CSR

YORGHAS Foundation

 • działalność Fundacji,
 • o realizowanych projektach, w których ratujemy kobiety ciężarne, matki rodzące i noworodki od śmierci powodowanej przez ubóstwo, brak higieny, dostępu do służby zdrowia i edukacji, a także złe praktyki  tradycyjnej medycyny ludowej w krajach rozwijających się.