Citi Handlowy w gronie najbardziej odpowiedzialnych firm

8 kwietnia 2013

Dotyczy firmy: Citi Handlowy,

Aż 10 inicjatyw CSR Citi Handlowy zostało wyróżnionych przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu w 11 edycji raportu „Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre Praktyki”. Publikacja wydawana jest od 2002 i stanowi jedyne tego typu opracowanie, podsumowujące najważniejsze kwestie związane z działaniami biznesu w kontekście CSR.

W  tegorocznej edycji raportu wśród 262 praktyk zgłoszonych przez 106 firm znalazły się takie inicjatywy Citi Handlowy jak: Wolontariat Seniorów, Budowanie Niezależności Finansowej Kobiet, Gra internetowa „Pierwszy milion”, Odzyskiwanie Dzieł Sztuki, Moje finanse, Od Grosika do Złotówki, Program Wolontariatu Pracowniczego w Citi Handlowy, Tydzień dla Oszczędzania – Światowy Dzień Oszczędzania, Wdrożenie Systemu Zarządzania Środowiskowego (SZŚ), Więcej drzew dzięki Tobie.

– Bardzo cieszy mnie fakt, że tak wiele naszych praktyk znalazło się w raporcie. Jest to dla nas wielkie wyróżnienie, zwłaszcza, że na polu społecznej odpowiedzialności biznesu działamy już kilkanaście lat, mówi Krzysztof Kaczmar Prezes Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, koordynującej m.in. Program Wolontariatu Pracowniczego. – Jednocześnie jest to dla nas sygnał, że nasze działania są zauważane i przynoszą wymierne efekty, dodaje.

Spośród wyróżnionych w raporcie praktyk warto zwrócić uwagę przede wszystkim na program Wolontariatu Pracowniczego Citi Handlowy. Uruchomiony w czerwcu 2005 roku, rozwinął się w największy program tego typu w Polsce oraz zdobył pozycję najlepszego w swojej dziedzinie. W latach 2005-2012 w prace na rzecz innych wolontariusze zaangażowali się ponad 12 000 razy, realizując 1061 projektów, przepracowując łącznie ponad 76 000 godzin.

Znamienne jest również nastawienie wolontariuszy Citi Handlowy do uczestnictwa w działaniach mających na celu pomoc innym. Z badań przeprowadzonych wśród uczestników wynika, że dla większości z nich czynnikiem motywującym wolontariusza Citi Handlowy jest przede wszystkim chęć niesienia pomocy, zaś dla co drugiego z nich, wolontariat stanowi źródło satysfakcji. Warto podkreślić, że 62% ankietowanych regularnie podejmuje działania wolontariackie, biorąc udział w akcjach dobroczynnych średnio 3,41 razy w roku. Rekordziści udzielają się w wolontariacie około 15 razy rocznie. Takie statystyki cieszą tym bardziej, że aż 73% ankietowanych przed przystąpieniem do Programu Wolontariatu Pracowniczego w Citi Handlowy nie podejmowało żadnych działań społecznych.a

Raport „Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre Praktyki” to prestiżowa publikacja, jedyna tego typu w Polsce. Jest on przeglądem aktywności firm na polu CSR, a także podsumowuje najważniejsze kwestie związane z odpowiedzialnym biznesem w Polsce. Zebrane w raporcie dobre praktyki CSR podzielono na 7 obszarów zgodnie z normą ISO 26000L: ład organizacyjny, prawa człowieka, praktyki/aspekty pracownicze, środowisko naturalne, uczciwe praktyki rynkowe, zagadnienia konsumenckie oraz zaangażowanie w rozwój społeczności lokalnej.

Źródło: Materiały prasowe