Circular Transition Indicators Tool – narzędzie samooceny firm pod kątem GOZ

31 stycznia 2020

WBCSD (Światowa Rada Biznesu ds. Zrównoważonego Rozwoju) przygotowała zestaw wskaźników oraz narzędzie online umożliwiające firmom dokonanie samooceny pod kątem wpływu na transformację gospodarki ku obiegowi zamkniętemu.

Circular Transition Indicators Tool to narzędzie, które umożliwia firmom, reprezentującym różne sektory, dokonanie ewaluacji prowadzonych dotychczas działań związanych z koncepcją gospodarki obiegu zamkniętego. Ma także wspierać biznes w uporządkowaniu gromadzonych danych, wyciągnięciu wniosków i planowaniu dalszych inicjatyw w tym zakresie. Jak podkreśla WBCSD, transformacja biznesowa ku GOZ jest konieczna, gdyż coraz pilniejsze staje się odejście od modelu liniowego, opartego na zasadzie „take-make-waste”.

Circular Transition Indicators i CTI Tool dostępne są online >>

Forum Odpowiedzialnego Biznesu współpracuje z  World Business Council for Sustainable Development od maja 2009 r. WBCSD to wiodąca, światowa organizacja zajmująca się wspieraniem zrównoważonego rozwoju, na czele której stoją CEOs największych firm świata.

Źródło: wbcsd.org