Circular economy w L’Oréal Polska

13 stycznia 2021

Dotyczy firmy: L'Oréal Polska,

Z przeprowadzonych badań wynika, że największym odbiorcą tworzyw sztucznych w Polsce jest sektor opakowań, który wykorzystuje 32,5 proc. wyprodukowanego plastiku. Polski przemysł kosmetyczny stopniowo dąży do zamknięcia obiegu tworzyw sztucznych w gospodarce tak, aby odpady były ponownie wykorzystywane jako surowiec. Firma L’Oréal od ponad 10 lat angażuje się w działania z zakresu zrównoważonego rozwoju. Zobowiązania Grupy L’Oréal, które zostały zawarte w programie Sharing Beauty with All, obejmują redukcję emisji gazów cieplarnianych w wartościach bezwzględnych, zmniejszenie zużycia wody, generowanie odpadów w przeliczeniu na produkt końcowy oraz poprawę transportu produktów.

Plastik stanowi blisko 60 proc. materiałów wykorzystywanych przez L’Oréal do pakowania produktów (w 2018 roku było to 104 000 ton tworzyw sztucznych), dlatego Grupa od kilku lat skrupulatnie analizuje cykl życia produkowanych opakowań celem zmierzenia jego wpływu na środowisko naturalne. Od 2007 roku wprowadzane są rozwiązania, które mają na celu zmniejszyć wagę i rozmiar opakowań, jak też wpłynąć na promocję systemów ich wielokrotnego ładowania i napełniania. Polityka optymalizacji opakowań L’Oréal opiera się na trzech filarach:

1. Szanuj zdrowie i bezpieczeństwo konsumenta oraz różnorodność biologiczną:
na przykład: 100% materiałów opakowaniowych, które są w bezpośrednim kontakcie z produktem, jest zgodnych z normami jakości spożywczej,zero PVC: PVC zostało wyeliminowane z naszych opakowań produktów w 100%.
2. Zmniejsz wagę i rozmiar opakowań lub usuń je i promuj systemy wielokrotnego wykorzystania lub ponownego napełniania, a także dawki wielokrotne, zastępujące pojedyncze.
3. Zastąp niektóre tworzywa materiałami o mniejszym wpływie środowiskowym, poprzez:

  • promowanie gospodarki o obiegu zamkniętym, wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu po zużyciu (PCR) i zachęcanie konsumentów do recyklingu,
  • stosowanie materiałów odnawialnych, takich jak tworzywa sztuczne pochodzenia biologicznego.
    L’Oréal zobowiązał się do poprawy ekologicznego i społecznego profilu 100% swoich produktów. W 2018 r. 79% nowych lub odnowionych produktów miało ulepszony profil społeczny lub środowiskowy. W przypadku 58% nowych lub odnowionych produktów poprawa ta wynika z zastosowania opakowań o mniejszym wpływie na środowisko.
    Wszystkie działania pomogły uniknąć zużycia 8705 ton pierwotnych materiałów w 2018 r., co stanowi wzrost o 19% w porównaniu z 2017 r. Ten postęp jest przede wszystkim wynikiem integracji materiałów pochodzących z recyklingu z komponentem plastikowym z naszych opakowań (+ 38% w porównaniu do 2017 r.).

Aby konsekwentnie zrealizować tę strategię i poprawiać wyniki w zakresie redukcji wykorzystywania tworzyw sztucznych, L’Oréal wyznaczył sobie następujące cele na nadchodzące lata:

  • upstream, w odniesieniu do materiałów zakupionych przez L’Oréal: do 2025 r. 50% tworzyw sztucznych wykorzystywanych w naszych opakowaniach będzie pochodzić z recyklingu lub będzie pochodzić ze źródeł biologicznych.
  • downstream, w odniesieniu do końca okresu eksploatacji opakowań: do 2025 r. 100% naszych opakowań z tworzyw sztucznych będzie można ponownie napełnić, ponownie naładować, poddać recyklingowi lub kompostowaniu. Środki te znacznie ograniczą wykorzystanie energii z surowców kopalnych i przyczynią się do rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym.

źródło: mat. pras.