Chwila prawdy dla firm

9 czerwca 2009

Rewizja wydatków na programy odpowiedzialnego biznesu. Największe cięcia dotyczą projektów wspierających społeczeństwo i pracowników. Kryzys pokaże, które działania CSR (ang. Corporate Social Responsibility) firmy prowadziły tylko dla poprawy własnego wizerunku. Aleksandra Biały (Rzeczpospolita, 06.05.2009) Źródło