Charytatywny Kiermasz Wielkanocny w Biurze Sanofi

1 kwietnia 2016

Dotyczy firmy: Grupa Sanofi,

We wtorek 22 marca Strefa Relaksu w warszawskim biurze Sanofi wypełniła się unikalnymi ozdobami wielkanocnymi, ceramiką, przedmiotami z drewna, biżuterią i tradycyjnymi smakołykami kuchni francuskiej. Kupując oryginalne przedmioty, nasi pracownicy mogli wesprzeć różne organizacje – fundacje Synapsis oraz Entraide, Stowarzyszenie „Centruś”, a także Komitet Ochrony Praw Dziecka, bo całkowity dochód ze sprzedaży wszystkich przedmiotów został przeznaczony na cele statutowe tych instytucji.

Fundacja Synapsis zajmuje się dorosłymi osobami z autyzmem. Prowadzone przez nią Spółdzielnia Socjalna „Pracownia Rzeczy Różnych” jest miejscem pracy dla kilkudziesięciu osób z autyzmem, które przy wsparciu instruktorów, tworzą unikatowe, ręcznie robione przedmioty, wytwarzane z naturalnych materiałów. Kupując wykonane przez „Pracownię” przedmioty z drewna, biżuterię czy ceramikę, wspieramy aktywizację zawodową osób z autyzmem.

Stowarzyszenie „Centruś” działa na rzecz edukacji i wychowania małych pacjentów z Centrum Zdrowia Dziecka oraz wspierania szkół przyszpitalnych. Organizację założyła grupa zapaleńców,  pedagogów- wolontariuszy; ludzi od lat pracujących z dzieckiem chorym przewlekle i niepełnosprawnym, znających jego problemy i potrzeby. Stowarzyszenie finansuje pomoce dydaktyczne, wspiera placówki otwarte w opiece i wychowaniu dzieci przewlekle chorych, popularyzuje i upowszechnia wiedzę na temat szkolnictwa przyszpitalnego, organizuje dla pacjentów warsztaty, prelekcje i wycieczki.

Fundacja Entraide działa od 1995 roku. Udziela pomocy ośrodkom opieki i pomocy społecznej; pomaga także finansowo we właściwym funkcjonowaniu domów dziecka, ognisk dla dzieci, noclegowni dla bezdomnych, struktur pomocy osobom niepełnosprawnym i starszym. We współpracy z Fundacją Chleb Życia, Fundacja Entraide proponuje wspieranie finansowo dzieci w ich edukacji szkolnej. Pomaga także finansować budowę oraz remonty ośrodków pomocy; przekazuje również ośrodkom dary materialne w postaci ubrań, żywności, środków czystości i zabawek, pozyskane w organizowanych przez siebie zbiórkach.

Komitet Ochrony Praw Dziecka – organizacja pozarządową, której głównym celem jest pomoc dziecku i jego rodzinie. Podczas warsztatów terapii zajęciowej, podopieczni KOPD przygotowali dla nas poduszki i Przytulanki. Na stoisku Komitetu można było kupić także egzemplarze książki autorstwa jego założycielki – Mirosławy Kątnej, z autografem. To opowieść o dorosłych i dzieciach oraz ich wzajemnych, trudnych relacjach, zawierająca autentyczne historie komitetowych podopiecznych. Przy stoisku KOPD dyżurował również komitetowy radca prawny, posiadający przygotowanie psychologiczne.

Kiermaszowi towarzyszył wielkanocny, słodki poczęstunek. Tego dnia Strefa Relaksu została również udekorowana doniczkami z wiosennymi kwiatami, które pojawiły się tam specjalnie dla Was

Do zobaczenia na kolejnym Kiermaszu Świątecznym!