Certyfikat Zielony Sklep – Nowy standard ekologiczny dla branży handlowo-usługowej

27 lutego 2013

Dotyczy firmy: Tchibo,

Certyfikat Zielony Sklep to pierwszy w Polsce standard ekologiczny dedykowany podmiotom branży handlowo-usługowej posiadającym punkty sprzedaży detalicznej. Powstał w wyniku współpracy firmy Tchibo Warszawa i organizacji pozarządowej Fundacja Partnerstwo dla Środowiska. Sklepy Tchibo, jako pierwsze w Polsce, otrzymały Certyfikat Zielony Sklep.

Certyfikat Zielony Sklep to pierwszy tego typu standard ekologiczny na polskim rynku – wyjaśnia Ewa Figórska, Kierownik Centrum Edukacji Ekonomicznej z Fundacji Partnerstwo dla Środowiska. Dzięki zewnętrznej weryfikacji podejmowanych działań, poprzez certyfikujący audyt środowiskowy, firma może w niezależny sposób potwierdzić swoje osiągnięcia, a po otrzymaniu certyfikatu pozyskać nowych, bardziej świadomych i wymagających klientów. Standard koncentruje się na prostych i praktycznych rozwiązaniach możliwych do wdrożenia w typowym dla branży miejscu pracy.

Certyfikat Zielony Sklep powstał dzięki unikalnej współpracy organizacji pozarządowej – Fundacji Partnerstwo dla Środowiska i firmy z branży handlu detalicznego – Tchibo Warszawa.  – Pozwoliło to na wypracowanie konsensusu pomiędzy wizją organizacji pozarządowej a realnym, rynkowym funkcjonowaniem dużego międzynarodowego przedsiębiorstwa, prowadzącego punkty sprzedaży na terenie całej Polski – wyjaśnia Ewa Figórska. Przykładem korzyści płynących ze współpracy tak różnych podmiotów była możliwość weryfikacji założonych przez ekspertów Fundacji poziomów spełnienia kryteriów poprzez przeprowadzenie wstępnych audytów środowiskowych w punktach sprzedaży detalicznej, pozwalająca na ustalenie takich wartości, które z jednej strony nie są w dzisiejszych warunkach spełniane automatycznie, a z drugiej są realne do osiągnięcia.

Sklepy Tchibo jako pierwsze w Polsce otrzymały Certyfikat Zielony Sklep.  Jest to niezależne potwierdzenie, że placówki te działają w sposób przyjazny dla środowiska naturalnego i uwzględniają zasady społecznej odpowiedzialności. – Realizując nasz program prośrodowiskowy w obszarze sprzedaży i administracji, zauważyliśmy brak standardu środowiskowego dedykowanego punktom sprzedaży detalicznej – opowiada Ewelina Wasilewska, Kierownik ds. CSR w Tchibo Warszawa. – Wspólnie z Fundacją Partnerstwo dla Środowiska udało nam się stworzyć taki standard, który może służyć całej branży. Jako pierwsi w Polsce wdrożyliśmy standard i uzyskaliśmy Certyfikat Zielny Sklep dla 51 sklepów Tchibo.

Kryteria Certyfikatu Zielony Sklep zostały opracowane na kanwie międzynarodowych standardów w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu ISO 26000 i zasad raportowania zrównoważonego rozwoju Global Reporting Initiative (GRI). Międzynarodowa norma ISO 26000 zawiera wytyczne, do jakich wszelkiego rodzaju organizacje powinny się stosować, by działać odpowiedzialnie. Z kolei GRI to zestaw ramowych zasad i szczegółowych wskaźników raportowania kwestii ekonomicznych, społecznych i środowiskowych i społecznych odnośnie zrównoważonego rozwoju.

Nad prawidłowym funkcjonowaniem Certyfikatu Zielony Sklep czuwa Kapituła Certyfikatu – niezależny organ doradczy, którego zadaniem jest udział w rozwoju systemu certyfikacji oraz nadzór nad pracą Komisji ds. Certyfikatu. Do Kapituły zaproszeni zostali niezależni eksperci, przedstawiciele wiodących w Polsce instytucji działających w dziedzinie odpowiedzialnego biznesu: Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”, handlu detalicznego: Tchibo Warszawa i świata nauki (Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Warszawskiego).

Aby otrzymać Certyfikat, firma musi się poddać szczegółowemu audytowi środowiskowemu, przeprowadzanemu przez akredytowanego audytora Fundacji. Raport z audytu zatwierdzany jest podczas spotkań Komisji ds. Certyfikatu Zielony Sklep. System certyfikacji jest trójstopniowy; w zależności od poziomu spełnienia kryteriów fakultatywnych, firma może otrzymać trzeci, drugi lub pierwszy (najwyższy) stopień certyfikatu. Certyfikat przyznawany jest na okres dwóch lat. Po tym okresie konieczne jest ponowne poddanie się procesowi weryfikacji.

Źródło: Materiały prasowe

Pliki do pobrania:

Certyfikat Zielony Sklep