Centrum UNEP/GRID-Warszawa – Green Economy w Polsce zainaugurowane

12 czerwca 2014

Przedstawiciele biznesu, nauki i władz publicznych spotkali się podczas business mixera w Światowy Dzień Środowiska (5 czerwca br.) pt. „Innowacje w biznesie – transformacja myślenia”. Centrum UNEP/GRID-Warszawa oficjalnie zainaugurowało program partnerstwa z biznesem, w ramach promowania inicjatywy Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP) – „Zielona gospodarka”. Spotkanie poprowadził prof. dr hab. Witold Orłowski.

 Business mixer był okazją do podsumowana kampanii „Przedsiębiorco – zrób prezent sobie i środowisku!”. Ogłoszono wyniki konkursu na firmowy zespół „mistrzów ekokierownicy”, wyłoniony w trakcie prowadzonych w ramach kampanii szkoleń z ekologicznej jazdy Smart Driving Experience. Laur zwycięstwa przypadł zespołowi z firmy Sodexo Polska, który uzyskał najniższą średnią spalania drużyny podczas rozgrywek – 4,7 l/100 km.

 Współpraca z biznesem, który rozumie wyzwania związane ze zmianami klimatu jest dla nas bardzo ważna. W kampanii EKOPREZENT i innych naszych działaniach, prowadzonych w okresie ponad dwudziestu lat działalności w Polsce, współpracujemy z firmami, które chcą aktywnie włączyć się w działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego – mówi Maria Andrzejewska, Dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa – Nasze programy otwarte są dla nowych partnerów biznesowych. Edukacja ekologiczna, zarządzanie ochroną środowiska w firmie czy wsparcie w dialogu społecznym – to tylko niektóre z obszarów współpracy z biznesem – dodaje.

Spotkanie było okazją do wyróżnienia wieloletnich partnerów Centrum UNEP/GRID-Warszawa: firmy Philips Polska oraz Grupy Radiowej Eurozet.

Uczestnicy business mixera wysłuchali przesłania na Światowy Dzień Środowiska Achima Steinera, Dyrektora UNEP, Zastępcy Sekretarza Narodów Zjednoczonych. W panelach dyskusyjnych omawiano interesujące przykłady ekonomicznych uwarunkowań i „rentowności” ekologii, zachęt finansowych i źródeł finansowania „zielonych”, innowacyjnych inicjatyw biznesowych i trendów w zarządzaniu nowoczesnymi miastami. Zebrani zbudowali wspólnie maszynę Goldberga z ekopostanowieniami i efekty swojej pracy zespołowej mogli oglądać podczas finału spotkania.

Business mixer uświetnił pokaz samochodów marki Skoda oraz iluminacja przygotowana przez Philips Lighting Polska.

Źródło: informacja prasowa