Cemex wspiera Domy Dziecka w okolicy Cementowni Rudniki

12 października 2023

Dotyczy firmy: CEMEX Polska,

Dzięki pomocy wolontariuszy odświeżono pomieszczenia Domu Dziecka „Promyk”. Przy współpracy z Fundacją Aeris Futuro uczestnicy projektu posadzili także krzewy i drzewa na terenie otaczającym placówkę w Rędzinach oraz Chorzenicach. Prace zrealizowano w ramach wolontariatu pracowniczego Cemex Polska.

Projekt wolontariacki „Pędzlem i wałkiem” był inicjatywą pracowników Cemex Polska, którzy zaangażowali się w prace na terenie Domu Dziecka w Rędzinach, odmalowując ściany i sufit pomieszczenia. Zadania uczestników projektu nie ograniczały się do samego malowania. Wolontariusze przeprowadzili również niezbędne prace przygotowawcze, w tym gipsowanie i gruntowanie ścian, a po zakończonym malowaniu uporządkowali pomieszczenia.  Dodatkowo, dzięki współpracy z Fundacją Aeris Futuro, przy budynku Domu Dziecka w Rędzinach i Chorzenicach posadzone zostały drzewa i krzewy owocowe.

– Dzięki pracy wolontariuszy, wnętrze budynku zostało odświeżone i już cieszy oczy naszych podopiecznych. Także zieleń wokół domu, w postaci nowych drzew i krzewów, jest pięknym prezentem w naszym ogrodzie. Dziękujemy pomysłodawcom projektu, jak i wszystkim osobom uczestniczącym w sobotnich pracach, za bezinteresowne wsparcie naszej placówki – mówi Wojciech Główczyński, dyrektor Domu Dziecka w Chorzenicach.

Środki na realizację projektu zostały pozyskane w Konkursie dla Wolontariuszy Fundacji Cemex „Budujemy Przyszłość”. W ramach konkursu organizowanego przez Fundację, pracownicy firmy Cemex Polska mogą pozyskiwać fundusze na działania poprawiające jakość życia lokalnych społeczności. Przyznane granty umożliwiają realizację inicjatyw z zakresu edukacji, ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa, czy innowacji społecznych i środowiskowych.

– Pracownicy Cemex współtworzą swoje lokalne społeczności, a tym samym zdają sobie sprawę z potrzeb, jakie mają ich sąsiedzi. Dzięki tej wiedzy mogą aplikować o środki przyznawane przez Fundację Cemex, a następnie realizować projekty, które stanowią realne wsparcie dla osób zamieszkujących w otoczeniu zakładów Cemex. Nasza Fundacja z radością wspiera takie inicjatywy. Cieszymy się, że tym razem nasi wolontariusze mogli wesprzeć podopiecznych Domu Dziecka w Rędzinach oraz Chorzenicach – mówi Dominika Sztuka-Arak, prezeska Fundacji Cemex „Budujemy Przyszłość”. 

To nie pierwszy projekt wolontariatu pracowniczego Cemex Polska, zrealizowany na rzecz chorzenickiego Domu Dziecka. Między innymi w 2021 roku wolontariusze utworzyli też ogród edukacyjny na terenie otaczającym placówkę.

O Fundacji Cemex „ Budujemy Przyszłość”

Fundacja Cemex „Budujemy Przyszłość” powstała z myślą o wspieraniu i współtworzeniu inicjatyw społecznych, podejmowanych przez społeczność lokalną w miejscowościach, w których działają zakłady produkcyjne Cemex – cementownie, wytwórnie betonu towarowego i kopalnie kruszyw. Najważniejszymi filarami działalności Fundacji Cemex są: Konkurs Grantowy dla Organizacji Pozarządowych oraz Instytucji Edukacyjnych „Fabryka Pomysłów” i Konkurs dla Wolontariuszy Cemex Polska.

Działalność Fundacji jest częścią Globalnej Strategii Wpływu Społecznego Cemex i koncepcji zrównoważonego rozwoju, przyczyniających się do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Źródło: inf. pras.