CEMEX rozszerza portfolio o niskoemisyjny cement potwierdzając swoje zobowiązania w obszarze działań na rzecz klimatu

14 lipca 2021

Dotyczy firmy: CEMEX Polska,

CEMEX wprowadza na polski rynek niskoemisyjny cement. Pozwoli to znacząco zredukować ślad węglowy, a dzięki swoim parametrom może z powodzeniem zastąpić cementy z grupy CEM I w produkcji betonu towarowego i prefabrykatów.

Planowany dalszy rozwój portfolio niskoemisyjnych produktów pozwoli osiągnąć cele klimatyczne związane z ograniczeniem emisji CO2, które stawia przed sobą CEMEX w strategii na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym “Future in Action”

Zastosowanie nowego cementu – jako zamiennika cementów czystych – prowadzi do znaczącego ograniczenia emisyjności gotowego produktu betonowego. W zależności od ilości zastosowanego cementu i stopnia zastąpienia cementów czystych, spadek emisji może wynieść od 40 do nawet 100 kg CO2 na 1 m3. Wybrane cementy spełniają kryteria zrównoważonego budownictwa, a ich zastosowanie w inwestycjach znacząco przyczynia się do uzyskania dodatkowej punktacji w budynkach objętych certyfikacją wielokryterialną jak LEED i BREEAM.

Strategia działań na rzecz klimatu

Dalszy rozwój oferty niskoemisyjnych produktów pozwoli osiągnąć cele klimatyczne, które stawia przed sobą CEMEX. Firma globalnie realizuje strategię “Future in Action”, w ramach której stawia za cel 40% redukcję emisji CO2 z prowadzonej działalności produkcyjnej do 2025 roku (w porównaniu z poziomem emisji z 1990 roku).

W Europie CEMEX może poszczycić się osiągnięciem wspomnianego celu już w 2020 roku, dlatego europejskie zakłady zamierzają zredukować emisję aż o 55% do 2030 roku, nawiązując w ten sposób do nowej strategii Unii Europejskiej w zakresie redukcji emisji CO2.

CEMEX ogłosił ponadto, że w 2050 roku chce dostarczać swoim klientom na całym świecie wyłącznie beton o zerowym śladzie węglowym.

Źródło: inf. pras.