Cemex Polska ponownie wśród liderów zarządzania różnorodnością

30 maja 2023

Dotyczy firmy: CEMEX Polska,

Cemex Polska dąży do stwarzania różnorodnego środowiska pracy, cechującego się możliwością doskonalenia i rozwoju rozmaitych grup pracowników. Po raz kolejny działania firmy zostały docenione przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, koordynujące w Polsce Kartę Różnorodności. Cemex znalazł się na liście 36 najbardziej zaawansowanych w zakresie zarządzania różnorodnością i inkluzji przedsiębiorstw w Polsce, ogłoszonej 25 maja podczas gali finałowej Miesiąca Różnorodności.

Już po raz trzeci Cemex Polska plasuje się w wąskim gronie najbardziej zaawansowanych w zakresie zarządzania różnorodnością i inkluzji firm działających w Polsce. Te wyłaniane są w ramach badania Diversity IN Check, przeprowadzanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Badanie to pozwala wskazać stopień dojrzałości pracodawców w kwestii zarządzania różnorodnością i jest oparte o uznane międzynarodowe standardy i wytyczne, które są stosowane na całym świecie w ramach przygotowywania strategii i raportów zrównoważonego rozwoju.

– Różnorodność stanowi dla Cemex Polska jeden z głównych filarów, służących budowaniu włączającej kultury organizacyjnej, a dzięki byciu sygnatariuszem Europejskiej Karty Różnorodności firma jeszcze bardziej mobilizuje się celem jeszcze lepszego zarządzania różnorodnością i wdrażania programów, które uwzględniają potrzeby różnych grup pracowniczych. Cieszymy się, że już po raz trzeci doceniono nasze starania w tych obszarach dodaje – mówi Iwona Wojtasik, dyrektorka zarządzania ludźmi i organizacją w Cemex Polska. 

Jedną z wartości korporacyjnych Cemex na całym świecie jest Budowanie Różnorodności. Zarządzanie równością i różnorodnością w Cemex Polska jest regulowane Polityką równego traktowania i zarządzania różnorodnością w miejscu pracy, a działania firmy skupiają się na trzech głównych obszarach – różnorodności wiekowej, różnorodności płci oraz przeciwdziałaniu wykluczeniu zawodowemu.

W ramach tych sfer realizowany jest szereg inicjatyw dla pracowników będących rodzicami, seniorami, czy osobami młodymi. Firma wspiera także kobiety, wzmacniając ich potencjał zawodowy, a także mężczyzn, którym umożliwia lepsze realizowanie się w roli rodzica. Dba także o zapewnienie równowagi wynagrodzeń, niezależnie od płci. Co więcej, Cemex Polska realizuje działania wspierające pracowników z niepełnosprawnościami oraz otwiera się na nowe osoby, które mimo niepełnosprawności chcą pracować w tej branży.

Źródło: inf. pras.