Cemex ogłasza zwycięzcę konkursu Förderpreis Beton w Europie Centralnej

14 lipca 2023

Dotyczy firmy: CEMEX Polska,

Cemex ogłosił zwycięzcę konkursu Förderpreis Beton Central Europe 2022 realizowanego w Niemczech, Polsce i Czechach. Celem konkursu jest zachęcanie młodych naukowców do rozwijania się w branży przy jednoczesnym wsparciu rozwoju produkcji, przetwarzania i zastosowania betonu i konstrukcji betonowych.

Zadaniem konkursowym było znalezienie sposobów ulepszenia właściwości materiałowych, jakości i efektywności kosztowej betonu i konstrukcji betonowych, a także aspektów ekologicznych i technologicznych. Do udziału w konkursie zaproszeni zostali specjaliści i naukowcy z firm budowlanych zajmujących się produkcją materiałów budowlanych, instytutów badawczych, uczelni i instytutów badań materiałowych z Polski, Czech i Niemiec.

Ogłoszenie zwycięzcy miało miejsce podczas Cemex Beton Forum w Regensburgu w Niemczech – wydarzenia, którego gospodarzem był Ruediger Kuhn, wiceprezes Cemex ds. materiałów na Europę Centralną. Laureatem 20. edycji Förderpreis Beton został dr inż. Tobias Schack z Uniwersytetu w Hanowerze w Niemczech z pracą „Monitoring świeżego betonu w komputerowym systemie wizyjnym w cyfrowej kontroli jakości”.

– To dla mnie wielki zaszczyt i przyjemność otrzymać tegoroczną Förderpreis Beton Central Europe 2022 Award, sponsorowaną przez firmę Cemex. Myślę, że ta nagroda jest bardzo szczególna, gdyż wyróżnia osiągnięcia zarówno w nauce jak i w przemyśle. Patrząc na samą listę laureatów, uważam, że ogromne znaczenie miało to wyróżnienie już w ostatnich latach, a nawet dziesięcioleciach. Bardzo ważne jest pokazywanie, że osiągnięcia naukowe w technologii betonu muszą być w przyszłości wspierane. Mam nadzieję, że zachęci to młodych naukowców do zajmowania się betonem jako materiałem budowlanym w praktyce oraz pod kątem naukowym, w celu pozyskania nowej wiedzy i opracowania nowych metod, aby możliwe było dalsze rozwijanie technologii i produkcji betonu w przyszłości – powiedział dr inż. Tobias Schack, zwycięzca konkursu.

Wyróżnienie oraz nagroda finansowa w wysokości 10.000 euro zostały mu przekazane podczas oficjalnej ceremonii, która odbyła się 23 czerwca bieżącego roku w Gdańsku. Wśród finalistów znalazły się również Iveta Nováková z Czech oraz dr inż. Katarzyna Kalinowska-Wichrowska z Polski.

– Zastosowanie materiałów z recyklingu betonu – w moim przypadku były to kruszywa wtórne – zamiast surowców naturalnych do produkcji betonu, mogłoby być interesującym rozwiązaniem dla Cemex. Ciekawe także byłoby wprowadzenie na rynek oferty betonu wykonanego bez cementu i  w 100% na kruszywach odpadowych. Firma Cemex poczyniła wielkie kroki w stronę zrównoważonej produkcji, takie podejście skłania do poszukiwań kolejnych rozwiązań – mówi Katarzyna Kalinowska-Wichrowska, finalistka konkursu oraz autorka pracy pt.  Geopolymer concrete with treated recycled aggregates: Macro and microstructural behavior.

W Niemczech, Förderpreis Beton cieszy się prestiżem wśród technologów betonu – jest to wiodące wyróżnienie w badaniach nad materiałami budowlanymi. Cemex przyznaje tę nagrodę co dwa lata od roku 1984. W 2020 r., konkurs został poszerzony o Polskę i Czechy.

W lutym 2020 roku, firma Cemex ogłosiła strategię klimatyczną o nazwie „Future in Action – Committed to Net Zero CO2,” a w listopadzie 2022 r. aktualizację zakładanych celów. Do 2030 roku firma planuje:

  • Obniżenie poziomu emisji CO2 poniżej 430 kg na tonę produktu cementowego, co odpowiada redukcji o 47%*
  • Zmniejszenie śladu węglowego na metr sześcienny betonu do 150 kg, co odpowiada 41% redukcji
  • Osiągnięcie 65% udziału energii odnawialnej do 2030 r.
  • Zmniejszenie emisji z transportu w ramach „Zakresu 3” (Scope 3) o 30% do 2030 r.
  • Niskoemisyjne produkty Vertua mają stanowić większość (50%+) sprzedaży cementu i betonu do 2025 r.
  • Zagospodarowanie do 40 mln ton odpadów rocznie

Źródło: inf. pras.