CEMEX laureatem konkursu „Firma Dobrze Widziana”

9 grudnia 2015

Dotyczy firmy: CEMEX Polska,

W VI edycji konkursu Business Centre Club CEMEX Polska otrzymał tytuł „Firma Dobrze Widziana”. Wyróżnienie przyznawane zostało za prowadzenie działalności zgodnie z zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu i podejmowanie istotnych działań na rzecz społeczności w których CEMEX funkcjonuje.

Konkurs objęty jest patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Celem wydarzenia jest promowanie firm społecznie odpowiedzialnych, szerzenie wiedzy na temat społecznej odpowiedzialności biznesu i skutecznych metod komunikowania o prowadzonej przez firmy działalności społecznej.

Kapituła konkursowa „Firmy Dobrze Widzianej” oceniała miedzy innymi strategię działań w obszarze CSR, skuteczność oraz metody komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej firmy na ten temat, politykę firmy wobec pracowników, w tym przestrzeganie zasad równouprawnienia, oraz przestrzeganie reguł społecznej odpowiedzialności biznesu w dziedzinie ekologii, rynku i działań charytatywnych.

CEMEX od lat konsekwentnie realizuje strategię zrównoważonego rozwoju. Działania spółki skoncentrowane są na obszarach społecznym, środowiskowym, gospodarczym, ładu gospodarczego i odpowiadają na najważniejsze wyzwania społeczne. CEMEX prowadzi m.in. dialogi z interesariuszami i pracownikami, wspiera lokalne społeczności poprzez Fundację „Budujemy przyszłość” i wolontariat pracowniczy oraz podejmuje szereg działań związanych ze zdrowiem i bezpieczeństwem pracowników i wszystkich osób współpracujących z CEMEX. Firma skupia swoje działania na etyce i różnorodności oraz regularnie publikuje raport zrównoważonego rozwoju. CEMEX podejmuje także aktywności, których celem jest ochrona środowiska naturalnego. Firma jest m.in. liderem w Polsce i grupie CEMEX na świecie w użyciu paliw alternatywnych.