Cementownia Chełm CEMEX Polska pozostaje w gronie Ekoliderów

4 października 2012

Dotyczy firmy: CEMEX Polska,

Cementownia Chełm stale doskonali procesy produkcyjne pod kątem ochrony środowiska. W maju tego roku zakład przeszedł pomyślnie coroczny audyt nadzorujący Systemu Ekozarządzania i Audytu (EMAS).

Zespół akredytowanych audytorów ponownie potwierdził zgodność wdrożonego i utrzymywanego w Cementowni systemu z wymaganiami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1221/2009. Dzięki ciągłemu rozwojowi obowiązującego systemu zarządzania środowiskowego CEMEX Polska nadal pozostaje w elitarnej grupie 32 organizacji zarejestrowanych w polskim rejestrze prowadzonym przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Poprzez wdrożenie tego unijnego instrumentu Zakład Cementownia Chełm dobrowolnie zobowiązuje się do wykraczania poza zakres podstawowych wymogów określonych przepisami prawa i nieustannie dąży do ograniczania swojego wpływu na środowisko.

System Ekozarządania i Audytu (EMAS) jest Wspólnotowym, dobrowolnym instrumentem potwierdzającym ciągłe doskonalenie efektywności ekologicznej w organizacjach. Podmioty zarejestrowane w EMAS prowadzą działalność w pełnej zgodzie z obowiązującymi przepisami prawnymi, posiadają funkcjonujący system zarządzania środowiskowego oraz komunikują swoje efekty działalności środowiskowej poprzez publikowanie niezależnie zweryfikowanej deklaracji środowiskowej. Deklaracja przedstawia ogół zagadnień związanych z obszarem ochrony środowiska w Cementowni Chełm. Czytelnicy znajdą w niej informacje zarówno na temat polityki oraz systemu zarządzania środowiskowego firmy, wielkości wskaźników emisji, zużycia surowców, paliw i energii, jak również o działaniach edukacyjnych skierowanych do pracowników oraz lokalnej społeczności.

Zaktualizowana Deklaracja Środowiskowa dla Cementowni Chełm za rok 2011 dostępna jest w wersji elektronicznej na www.cemex.pl.

Źródło: Materiały prasowe