Cele Zrównoważonego Rozwoju wymagają od biznesu i jego otoczenia partnerskiej współpracy – trwają zgłoszenia dobrych praktyk

19 grudnia 2019

Dotyczy firmy: BNP Paribas Bank Polska, Coca-Cola HBC Polska, Grupa VIVE, Skanska w Polsce, Stena Recycling,

Czwarty tekst z cyklu artykułów edukujących w zakresie Celów Zrównoważonego Rozwoju, będący jednocześnie inspiracją dla firm do zgłaszania działań CSR i dotyczących zrównoważonego rozwoju do Raportu ,,Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”, został poświęcony partnerstwu na rzecz realizacji celów.

Zgłoszenia do Raportu “Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” trwają do 10 stycznia i odbywają się poprzez formularz https://odpowiedzialnybiznes.pl/raport2019. Udział jest bezpłatny.
Zakwalifikowanym do raportu praktykom przyporządkowane są wybrane Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs). Cykl artykułów wprowadza w temat SDGs i pokazuje przykłady działań firm, którymi mogą przyczyniać się do realizacji celów.

Czytaj poprzednie teksty >> PeoplePlanetPeace

Partnership

Temat współpracy wybrzmiał szczególnie w ostatnim z wymienionych celów Agendy 2030:

Cel 17: Wzmocnienie środków wdrażania i ożywienie globalnego partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Poniżej znajdują się przykładowe działania firm, które zostały opublikowane w poprzednich edycjach Raportu ,,Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Przyporządkowano im cel 17 poświęcony partnerstwu:

O Celach
25 września 2015 r. podczas posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku przyjęto „Agendę na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030”. Jej istotnym elementem są Cele Zrównoważonego Rozwoju. Stanowią one mapę głównych wyzwań, przed jakimi stoi współczesny świat. Ich realizacja ma uczynić życie na Ziemi lepszym dla całego ekosystemu, a przede wszystkim stworzyć szansę na rozwój dla przyszłych pokoleń.

Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) stały się ważnym punktem odniesienia dla krajów, organizacji pozarządowych i biznesu. Ich duże znaczenie wynika między innymi z tego, że odnoszą się do wszystkich państw, zarówno rozwiniętych, jak i rozwijających się, a na możliwości ich realizacji warto patrzeć nie tylko z globalnego, ale też z krajowego punktu widzenia.

Popularny podział celów dotyczy 5 obszarów: ludzie (ang. people), planeta (ang. planet), dobrobyt (ang. prosperity), pokój (ang. peace), partnerstwo (ang. partnership).

O Raporcie
Raport “Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to największy w Polsce przegląd odpowiedzialnego biznesu w danym roku. Jego najobszerniejszą część stanowią realizowane przez firmy działania CSR. Zgłaszanie dobrych praktyk trwa do 10 stycznia i odbywa się poprzez formularz: https://odpowiedzialnybiznes.pl/raport2019.

Zakwalifikowane praktyki (w poprzedniej edycji ponad 1500) tworzą mapę pozytywnego oddziaływania biznesu. Stanowią zbiór inspiracji dla organizacji, które również chcą wprowadzać rozwiązania CSR. Lista firm zgłaszających działania to z kolei przekrojowe zestawienie różnego typu przedsiębiorstw, które dzięki raportowi mogą szerzej docierać z informacją o wdrażanych inicjatywach. (DODAĆ O INFOGRAFICE)

Źródło: inf. własna