Cele Zrównoważonego Rozwoju: PLANETA. Trwają zgłoszenia dobrych praktyk

13 grudnia 2019

Dotyczy firmy: Adamed Pharma, Carrefour Polska, CCC, Enea, ERGO Hestia, LafargeHolcim, LPP, Orange Polska, Polpharma,

Przedstawiamy kolejny tekst z cyklu artykułów mających na celu zainspirowanie firm do zgłaszania swoich działań z zakresu CSR i zrównoważonego rozwoju do 18. edycji Raportu “Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Zakwalifikowanym do raportu praktykom przyporządkowane są wybrane Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs). Udział w raporcie jest bezpłatny.

Cykl materiałów, przygotowany w oparciu o popularny podział SDGs na 5 obszarów: People-Planet-Prosperity-Peace-Partnership, ma stanowić inspirację dla firm, które zgłoszą swoje działania do 18. edycji Raportu “Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Rejestracji praktyk można dokonać do 10 stycznia przez formularz: https://odpowiedzialnybiznes.pl/raport2019.

Planet

Zgodnie z wytycznymi Agendy 2030 do obszaru Planet zaliczyć można pięć Celów Zrównoważonego Rozwoju:

Cel 6 – Zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wody i warunków sanitarnych
poprzez zrównoważoną gospodarkę zasobami wodnymi
Cel 12 – Zapewnić wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji
Cel 13 – Podjąć pilne działania w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom
Cel 14 – Chronić oceany, morza i zasoby morskie oraz wykorzystywać je w sposób zrównoważony
Cel 15 – Chronić, przywrócić oraz promować zrównoważone użytkowanie ekosystemów lądowych,zrównoważone gospodarowanie lasami, zwalczać pustynnienie, powstrzymywać i odwracać proces degradacji gleby oraz powstrzymać utratę różnorodności biologicznej.

Poniżej znajdują się przykładowe działania firm, które zostały opublikowane w poprzednich edycjach Raportu ,,Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”.

Przyporządkowano im przynajmniej jeden z Celów Zrównoważonego Rozwoju z obszaru Planet:

Analizy zawartości API, (Polpharma),Cel 12 – Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja, Cel 13 – Działania w dziedzinie klimatu, Cel 6 – Czysta woda i warunki sanitarne
Eco aware, (LPP), Cel 12 – Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja, Cel 13 – Działania w dziedzinie klimatu, Cel 6 – Czysta woda i warunki sanitarne
Czystsza produkcja, (Adamed), Cel 6 – Czystsza woda i warunki sanitarne
Uwalniamy wodę z butelek, (Orange Polska), Cel 12 – Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
Zakład Separacji Popiołów Siekierki, (Lafarge),Cel 9 – Innowacyjność, przemysł, infrastruktura, Cel 12 – Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja, Cel 13 – Działania w dziedzinie klimatu,
Rower zamiast auta,(Ergo Hestia), Cel 13 – Działania w dziedzinie klimatu
„Clean Footprint”, (CCC), Cel 13 – Działania w dziedzinie klimatu
Opakowania przyjazne środowisku, (Henkel Polska), Cel 14 – Życie pod wodą
Akcja zarybiania Wisły, (Enea), Cel 14 – Życie pod wodą
Strategia opakowaniowa, (Carrefour Polska),Cel 9 – Innowacyjność, przemysł, infrastruktura, Cel 12 – Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja, Cel 13 – Działania w dziedzinie klimatu.

O Celach
25 września 2015 r. podczas posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku przyjęto „Agendę na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030”. Jej istotnym elementem są Cele Zrównoważonego Rozwoju. Stanowią one mapę głównych wyzwań, przed jakimi stoi współczesny świat. Ich realizacja ma uczynić życie na Ziemi lepszym dla całego ekosystemu, a przede wszystkim stworzyć szansę na rozwój dla przyszłych pokoleń.

Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) stały się ważnym punktem odniesienia dla krajów, organizacji pozarządowych i biznesu. Ich duże znaczenie wynika między innymi z tego, że odnoszą się do wszystkich państw, zarówno rozwiniętych, jak i rozwijających się, a na możliwości ich realizacji warto patrzeć nie tylko z globalnego, ale też z krajowego punktu widzenia.

Popularny podział celów dotyczy 5 obszarów: ludzie (ang. people), planeta (ang. planet), dobrobyt (ang. prosperity), pokój (ang. peace), partnerstwo (ang. partnership).

O Raporcie
Raport “Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to największy w Polsce przegląd odpowiedzialnego biznesu w danym roku. Jego najobszerniejszą część stanowią realizowane przez firmy działania CSR. Zgłaszanie dobrych praktyk trwa do 10 stycznia i odbywa się poprzez formularz: https://odpowiedzialnybiznes.pl/raport2019.

Zakwalifikowane praktyki (w poprzedniej edycji ponad 1500) tworzą mapę pozytywnego oddziaływania biznesu. Stanowią zbiór inspiracji dla organizacji, które również chcą wprowadzać rozwiązania CSR. Lista firm zgłaszających działania to z kolei przekrojowe zestawienie różnego typu przedsiębiorstw, które dzięki raportowi mogą szerzej docierać z informacją o wdrażanych inicjatywach. (DODAĆ O INFOGRAFICE)

Źródło: inf. własna