Carrefour wyróżniony na „Liście Firm Społecznie Odpowiedzialnych 2013”

28 kwietnia 2014

Dotyczy firmy: Carrefour Polska,

Działania Carrefour Polska w zakresie realizacji polityki zrównoważonego rozwoju zostały docenione i wyróżnione w zestawieniu „Lista Firm Społecznie Odpowiedzialnych 2013” przygotowanym przez Dziennik Gazetę Prawną. Prestiżowe, drugie miejsce Carrefour na „Liście” potwierdza zaangażowanie firmy w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu.

Społeczna odpowiedzialność i zrównoważony rozwój to istotne elementy strategii biznesowej Carrefour. Od 2013 roku w Carrefour Polska prowadzony jest program „STOP Marnotrawstwu”, którego celem jest przeciwdziałanie marnotrawstwu w każdym obszarze funkcjonowania firmy. W ramach programu określonych zostało 7 kluczowych obszarów działania: zaangażowanie dostawców w przeciwdziałanie marnotrawstwu, kształtowanie pożądanych postaw pracowniczych, optymalizacja obiegu towarów, edukacja konsumentów, redukcja marnotrawstwa związanego z gospodarką opakowaniami, optymalizacja transportu i logistyki oraz racjonalizacja zużycia energii. Celem akcji jest zwrócenie uwagi pracowników, dostawców i klientów na kwestię marnotrawienia żywności, zasobów naturalnych, czasu, pieniędzy czy talentów.

Carrefour, jako największy detalista w Europie i jeden z największych na świecie, regularnie podejmuje działania na rzecz gospodarki, społeczeństwa i środowiska. Wspiera wartościowe inicjatywy oraz realizuje projekty edukacyjne współpracując m.in. z takimi organizacjami jak Caritas Polska, Banki Żywności czy Fundacja Partnerstwo dla Środowiska.

Społeczna odpowiedzialność i zrównoważony rozwój to ważne i wciąż rozwijane elementy strategii biznesowej Carrefour Polska, co potwierdza tegoroczny wynik i awans na drugie miejsce „Listy Firm Społecznie Odpowiedzialnych”. To prestiżowe wyróżnienie, pozytywnie mobilizuje nas do dalszych wysiłków w realizacji działań z zakresie odpowiedzialnego biznesu – mówi Maria Cieślikowska, Dyrektor Komunikacji Zewnętrznej i PR w Carrefour Polska.

„Lista Firm Społecznie Odpowiedzialnych 2013” to tzw. „małe” zestawienie w ramach Rankingu Odpowiedzialnych Firm organizowanego przez Dziennik Gazetę Prawną. Patronem jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu, zaś za weryfikację odpowiada PwC. W tym roku odbyła się już trzecia edycja „Listy Firm Społecznie Odpowiedzialnych”. „Lista Firm Społecznie Odpowiedzialnych” tworzona jest na podstawie odpowiedzi firm udzielonych na 20 pytań zawartych w ankiecie weryfikacyjnej. Pytania dotyczą m.in. strategii społecznej odpowiedzialności, ładu korporacyjnego, kwestii pracowniczych, zagadnień ochrony środowiska i zaangażowania społecznego.