Carrefour przystąpił do partnerstwa na rzecz SDGs

Ta informacje została zamieszczona w portalu powyżej 6 lat temu.
Dane w niej opisane i stan prawny, na który się powołuje, mogły się zdezaktualizować.
6 grudnia 2017

Dotyczy firmy: Carrefour Polska,

6 grudnia podczas konferencji w Ministerstwie Rozwoju Carrefour Polska, partner Forum Odpowiedzialnego Biznesu, dołączył do Partnerstwa na rzecz celów zrównoważonego rozwoju. Podczas spotkania zaprezentowano również przewodnik dla firm „SDGs w Praktyce”, którego partnerem branżowym jest Carrefour.

Carrefour Polska od wielu lat podejmuje działania z zakresu zrównoważonego rozwoju, które wpisują się w realizację SDGs. Dołączenie sieci handlowej do partnerstwa na rzecz realizacji celów wynika więc z konsekwentnego prowadzenia strategii firmy. Kartę partnerstwa w imieniu firmy podpisał Robert Noceń, Sekretarz Generalny Carrefour Polska. Wraz z Carrefour do inicjatywy przystąpili także przedstawiciele innych branż, m.in.: finansowej, energetycznej, budowlanej, odpadowej, a także organizacje pozarządowe wspierające środowiska biznesowe.

– Cele zrównoważonego rozwoju (SDGs), a przede wszystkim wynikające z ich realizacji konkretne działania, są istotne dla sieci wielkiej dystrybucji. Stanowią one duże wyzwanie dla całej branży, ale także stwarzają wiele szans do wdrażania ciekawych, innowacyjnych rozwiązań – powiedział Robert Noceń, Sekretarz Generalny Carrefour Polska. – Przystępując do „Partnerstwa na rzecz celów zrównoważonego rozwoju” mamy nadzieję, że wspólnie z innymi partnerami skutecznie przyczynimy się do  realizacji ważnych inicjatyw społecznych. Działania Carrefour, takie jak np. SENS (Uproszczony System Znakowania Wartością Odżywczą), są dobrym  przykładem jak efektywnie realizować cele zrównoważonego rozwoju – dodał Robert Noceń.

Spośród wielu działań realizowanych przez Carrefour, które wpisują się w realizację 17 celów, uczestnicy konferencji odbywającej się w Ministerstwie Rozwoju dowiedzieli się więcej o dwóch projektach Carrefour.

Pierwszym z nich była najnowsza inicjatywa firmy – innowacyjny system SENS (Uproszczony System Znakowania Wartością Odżywczą). Umożliwia on klientom Carrefour łatwiejsze komponowanie zdrowej, zbilansowanej diety, co jednocześnie przyczynia się do realizacji celu nr 3 –  „Dobre Zdrowie i Jakość Życia”. SENS to system czytelnych grafik, które umieszczone są z przodu opakowania produktu i informują konsumentów o wartościach odżywczych artykułów spożywczych i zalecanej częstotliwości ich spożywania.

Drugi z przybliżonych projektów to program „STOP Marnotrawstwu”, który przyczynia się do realizacji jednego z SDGs: nr 12 – „Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja”. Głównym założeniem programu jest walka z codziennym marnotrawstwem na każdym szczeblu funkcjonowania firmy i promowanie przeciwdziałania marnotrawstwu wśród pracowników, dostawców i klientów Carrefour. W ramach programu sieć m.in. przekazuje żywność Federacji Polskich Banków Żywności,  stosuje odnawialne źródła energii i proekologiczne rozwiązania technologiczne w sklepach, gospodaruje odpadami BIO, przekazując je do lokalnych kompostowni, edukuje klientów, szkoli dostawców i realizuje dla nich m.in. kampanię Autodiagnostyk.

 

Cele Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals – SDGs) to – uzgodniony przez przedstawicieli państw członkowskich ONZ, biznesu, licznych instytucji i organizacji – plan na rzecz zrównoważonego rozwoju, umocnienia pokoju i wolności na świecie (tzw. Agenda 2030). 17 SDGs ma swoje rozwinięcie w 169 szczegółowych celach – zadaniach. Polska zobowiązała się – razem z pozostałymi państwami członkowskimi ONZ – zrealizować je do 2030 roku. Wykaz szczegółowy SDGs dostępny tutajhttp://www.sdgs.pl/wp-content/uploads/2017/04/sdgs_opis.pdf

źródło: materiały prasowe firmy