Carrefour przekazał ciężarówkę-chłodnię Bankowi Żywności w Toruniu

6 czerwca 2017

Dotyczy firmy: Carrefour Polska,

3 czerwca br. odbyło się oficjalne przekazanie ciężarówki-chłodni Bankowi Żywności w Toruniu. Specjalistyczny samochód został sfinansowany z grantu przyznanego przez Fundację Carrefour w 2016 r. W uroczystym spotkaniu udział wzięli reprezentanci Carrefour Polska, partnera Forum Odpowiedzialnego Biznesu, i Banków Żywności, a także lokalne władze, przedstawiciele organizacji pozarządowych i mieszkańcy Torunia.

– Fakt, że mogę przekazać dzisiaj przedstawicielom Banku Żywności w Toruniu kluczyki do specjalistycznej ciężarówki-chłodni, to dla mnie powód to wielkiej satysfakcji. Wiem, jak istotny w codziennym funkcjonowaniu organizacji jest właściwy transport produktów. Dzięki pomocy Fundacji Carrefour świeże produkty mogą być odbierane ze sklepów, a następnie bezpiecznie transportowane i dostarczane potrzebującym w całym województwie kujawsko-pomorskim. Jestem przekonany, że dzięki naszej współpracy jeszcze więcej osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej skorzysta z pomocy – powiedział Robert Lorenc, Dyrektor Hipermarketu Carrefour w Toruniu.

Firma Carrefour od lat wspiera rozwój Banków Żywności w Polsce. Samochód kupiony przez Bank Żywności w Toruniu, dzięki wsparciu Fundacji Carrefour, będzie służył przede wszystkim codziennym odbiorom żywności ze sklepów. Bank Żywności codziennie przekazuje artykuły spożywcze do organizacji i instytucji społecznych z województwa kujawsko-pomorskiego. Darowizna przekazana przez Carrefour efektywnie wpłynie na poprawę działalności banku i organizacji pozarządowych z województwa kujawsko-pomorskiego, które zajmują się dożywianiem potrzebujących. Bank Żywności w Toruniu rocznie wspiera 52 organizacje, które docierają z pomocą do blisko 110 000 osób.

Współpraca Carrefour z Federacją Polskich Banków Żywności wpisuje się w kluczową inicjatywę sieci, jaką jest prowadzony od 2013 r. program „STOP Marnotrawstwu”. Jego celem jest przeciwdziałanie marnotrawstwu, w tym marnotrawstwu żywności, na każdym poziomie funkcjonowania firmy, a także promowanie tej idei wśród klientów i dostawców. Na mocy ogólnopolskiej umowy z Federacją Banków Żywności, nadwyżki artykułów spożywczych ze sklepów Carrefour przekazywane są stale Bankom Żywności na terenie całego kraju. W hiper- i supermarketach sieci, a także w wybranych sklepach franczyzowych Carrefour Express organizowane są przez Banki cykliczne zbiórki żywności. Dzięki nim, osoby, które znajdują się z gorszej sytuacji życiowej, otrzymają wsparcie.

Za zaangażowanie w pomoc najuboższym Carrefour otrzymał specjalną statuetkę – wyróżnienie z okazji 20-lecia Federacji Polskich Banków Żywności. Carrefour Polska otrzymał także nagrodę w plebiscycie „Dobroczyńca Roku” w kategorii „Projekt społeczny – duża firma”. Firma znalazła się w gronie laureatów konkursu dzięki wieloletniej, efektywnej współpracy z Bankami Żywności i swojemu systemowemu podejściu do przeciwdziałania marnotrawstwu żywności.

źródło: materiały prasowe firmy