Carrefour Polska i Banki Żywności podpisują umowę o stałej współpracy

12 maja 2015

Dotyczy firmy: Carrefour Polska,

Carrefour Polska i Federacja Polskich Banków Żywności podpisały umowę o stałej współpracy. Wszystkie hiper- i supermarkety sieci będą regularnie przekazywać na rzecz Banków Żywności artykuły spożywcze. Wszystkie produkty trafią do osób najbardziej potrzebujących w całym kraju.

Podpisanie umowy oznacza, że dyrektorzy wszystkich 84 hipermarketów oraz 140 supermarketów sieci Carrefour będą przekazywać Bankom Żywności nadwyżki artykułów spożywczych przeznaczonych dla osób najbardziej potrzebujących wsparcia. Wielkość i częstotliwość dostaw będą dostosowywane do lokalnych potrzeb Banków Żywności.

– Carrefour od lat współpracuje z Bankami Żywności, realizując wspólnie liczne inicjatywy w ramach programu „Stop Marnotrawstwu”mówi Barbara Kowalska, Senior Menedżer ds. Jakości i Rozwoju Trwałego Carrefour Polska. Oprócz zbiórek żywności, w których regularnie bierze udział kilkadziesiąt naszych sklepów, należą do nich m.in. wspólny projekt „Odpowiedzialnie Każdego Dnia!” edukujący w zakresie przeciwdziałania marnotrawstwu – dodaje Barbara Kowalska.

W ramach tylko zeszłorocznej współpracy, dzięki hojności klientów Carrefour Polska udało się zebrać ponad 78 ton żywności podczas 3 zbiórek przeprowadzonych we współpracy z Federacją Polskich Banków Żywności. Były to Wielkanocna Zbiórka Żywności, akcja „Podziel się posiłkiem” oraz Świąteczna Międzynarodowa Zbiórka Żywności.

Podpisanie umowy o stałej współpracy pomiędzy Carrefour Polska a Bankami Żywności jest kolejnym przykładem realizowania polityki biznesu odpowiedzialnego społecznie Grupy Carrefour. Do jej kluczowych elementów należy program „Stop Marnotrawstwu”, którego celem jest m.in. promowanie postaw proekologicznych oraz zapobieganie marnotrawstwu surowców na każdej płaszczyźnie funkcjonowania firmy oraz wśród jej klientów.

Pierwszy wspólny projekt Carrefour Polska i Banków Żywności to świąteczna zbiórka żywności, która odbyła się w listopadzie 2000 roku. Wzięły w niej udział 4 hipermarkety Carrefour: Carrefour Reduta, Carrefour Bemowo i Carrefour Targówek z Warszawy oraz Carrefour Zakopianka z Krakowa.

Polska Federacja Banków Żywności otrzymała również grant finansowy Fundacji Carrefour. Grant w wysokości 98 837 euro pozwolił na zakup 5 ciężarówek wyposażonych w chłodnie dla Banków Żywności w: Elblągu, Koninie, Chorzowie, Kielcach i Rzeszowie, a także pozwolił na częściowe sfinansowanie takiej ciężarówki dla Banku w Łodzi. Dzięki tym pojazdom dostarczanie świeżej żywności dla osób najbardziej potrzebujących w 6 polskich miastach stało się szybsze, tańsze i łatwiejsze.