Carrefour po raz czwarty nagradza swoich dostawców marki własnej

17 kwietnia 2015

Dotyczy firmy: Carrefour Polska,

Carrefour Polska po raz kolejny nagrodził swoich dostawców marki własnej za ich osiągnięcia na polu biznesu odpowiedzialnego społecznie. Wśród wyróżnionych przedsiębiorstw znalazło się 8 firm. Nagrodzone firmy uzyskały najwyższe wyniki spośród wszystkich przedsiębiorstw biorących udział w programie Autodiagnostyk, którego celem jest samoocena każdego dostawcy pod względem wdrażania normy ISO 26000 w swoich zakładach produkcyjnych.

Każde przedsiębiorstwo, które skorzystało z narzędzia Autodiagnostyka dokonało samooceny swojego zakładu produkcyjnego pod względem działań w zakresie biznesu odpowiedzialnego społecznie. Kwestionariusz samooceny jest spójny z normą ISO 26000 i obejmuje 35 kryteriów o kilku poziomach zaawansowania w 6 obszarach tematycznych: środowisko, lojalność praktyk, prawa człowieka, relacje i warunki pracy, społeczność i rozwój lokalny, zarządzanie organizacją oraz pytania związane z klientami.

Po wypełnieniu aplikacji Autodiagnostyka, rozpoczął się proces weryfikacji obejmujący analizę wyników oraz wizyty kontrolne. Przedsiębiorstwa, które pomyślnie przeszły wizyty weryfikacyjne zakładu produkcyjnego oraz otrzymały najwyższe wyniki w ostatniej edycji Autodiagnostyka to: Spółdzielnia Ogrodnicza Grodzisko, Zakłady Mięsne Henryk Kania, Bonduelle Polska, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Nowym Sączu, ICT Poland, Delitissue, Florentyna ZPCHR M.Matecki S.J. oraz Huhtamaki Foodservice.

Carrefour Polska po raz pierwszy wdrożył program raportowania i samooceny dostawców marki własnej Carrefour w 2010 roku. Obecnie jest on dostępny w 15 różnych językach, używany przez 6 tysięcy małych i średnich przedsiębiorstw z 80 krajów świata. Od początku prowadzenia programu liczba przedsiębiorstw biorących udział w kampanii Autodiagnostyka zwiększyła się o 30%.

Aplikacja Autodiagnostyk wpisuje się w realizowaną od lat politykę Biznesu Odpowiedzialnego Społecznie Carrefour Polska – mówi Barbara Kowalska Senior Menedżer ds. Jakości i Rozwoju Trwałego. ­– Do jej kluczowych elementów należy program „Stop Marnotrawstwu”, którego celem jest m.in. promowanie postaw proekologicznych oraz zapobieganie marnotrawstwu surowców na każdej płaszczyźnie funkcjonowania firmy, wśród klientów oraz naszych partnerów biznesowych dodaje Barbara Kowalska.

Inicjatywa „STOP Marnotrawstwu”, jest realizowana w Carrefour Polska od początku 2013 roku. Obejmuje siedem obszarów: edukację pracowników i wprowadzenie ekologicznych nawyków do codziennej praktyki w biurach i sklepach Carrefour, optymalizację obiegu towarów, zaangażowanie dostawców w walkę z marnotrawstwem, edukację klientów, dostawców oraz partnerów biznesowych w obszarze przeciwdziałania marnotrawstwu, zmniejszenie marnotrawstwa związanego z gospodarką opakowaniami, optymalizację transportu i logistyk oraz racjonalizację zużycia energii. Działania podejmowane w ramach „STOP Marnotrawstwu” skutkują ograniczeniem kosztów oraz korzyściami dla środowiska naturalnego.

Źródło: informacja prasowa