Carrefour planuje osiągnąć neutralność klimatyczną do 2040 roku

5 listopada 2021

Dotyczy firmy: Carrefour Polska,

Grupa Carrefour ogłosiła plan uzyskania globalnej neutralności węglowej w przeciągu dwóch najbliższych dekad. Sieć zakłada m.in. znaczące obniżenie poziomu emisji gazów cieplarnianych, rezygnację z fluorowych czynników chłodniczych, dalsze obniżanie konsumpcji energii elektrycznej oraz korzystanie z prądu pochodzącego wyłącznie ze zrównoważonych źródeł już od 2030 roku.

Globalny plan Carrefoura przewiduje obniżenie własnej emisji dwutlenku węgla o 50% do 2030 roku (względem poziomu z 2019 roku) oraz o 70% do 2040 roku. Cele te są spójne ze strategią ograniczenia ocieplenia do 1.5°C opracowaną przez inicjatywę Science Based Targets STBi, która zrzesza instytucje CDP, United Nations Global Compact, World Resources Institute (WRI) oraz World Wide Fund for Nature (WWF). Realizacja założenia pozwoli na ograniczenie przez Grupę Carrefour emisji równowartości 1 280 000 ton CO2 do 2040 roku.

Trzy filary neutralności węglowej

Osiągnięcie celów będzie możliwie dzięki trzem głównym założeniom. Pierwszym jest pobór prądu pochodzącego wyłącznie z odnawialnych źródeł od 2030 roku, co wiąże się z priorytetyzacją produkcji i dystrybucji własnej energii elektrycznej. Jako drugi filar zmian wyznaczono ograniczenie konsumpcji energii o 27,5% do 2030 roku, co przekłada się na zaoszczędzenia 1 000 000 MWh lub 240 000 ton CO2. Trzecim obszarem innowacji będzie ograniczenie wykorzystywania czynników chłodniczych o 50% do 2030 roku i o 80% do 2040 r. Grupa Carrefour zobowiązała się wykorzystywać czynniki zgodne z europejskim rozporządzeniem F-Gas.

Branżowy lider działań na rzecz klimatu

Zobowiązanie ogłoszone przez Grupę Carrefour podczas trwania szczytu klimatycznego COP26 to kolejny element działań sieci na rzecz bardziej zrównoważonej przyszłości. Carrefour już dwukrotnie – w 2015 oraz 2020 roku – podwyższał swoje cele redukcji emisji CO2. Kierunek zaproponowanych zmian, zakładający redukcję emisji o 30% do 2030 roku oraz o 55% do 2040 roku (w porównaniu do poziomu emisji w 2019 roku), został zatwierdzony w 2020 roku przez ekspertów STBi. Już w samym 2020 roku sieci udało się obniżyć emisję o 9% względem poprzedniego roku, co zachęciło ją do wyznaczenia jeszcze bardziej ambitnego planu. Jego realizacja będzie możliwa dzięki ściślejszej współpracy z klientami, dostawcami i partnerami sieci.

Źródło: inf. pras.