Butelki marki własnej Carrefour z coraz mniejszą ilością plastiku

7 maja 2021

Dotyczy firmy: Carrefour Polska,

Carrefour sukcesywnie zmniejsza, zarówno masę butelek z wodą marki własnej, jak i opakowań innych produktów sygnowanych marką własną. Dzięki temu udało się już zaoszczędzić 3,2 tony plastiku, podczas gdy w ramach redukcji masy opakowaniowej w ramach całej marki własnej sieć zużyła w 2020 roku 15 ton mniej plastiku, tym samym chroniąc środowisko naturalne i realizując politykę opakowaniową Carrefour.

Jest to kolejny krok w ramach realizowanej przez Carrefour strategii Transformacji Żywieniowej. Aktywność marki w tym zakresie jest dwutorowa. Po pierwsze sama inicjuje działania mające na celu redukcję wykorzystywanego w produkcji plastiku, a zatem przyczynia się do zmniejszenia ilości odpadów opakowaniowych. Po drugie budzi świadomość społeczną w obszarze ochrony środowiska naturalnego, jednocześnie zwracając uwagę na konieczność segregacji odpadów.

Działania Carrefour ukierunkowane na realizację celu opakowaniowego zgodnie z klasyfikacją CSR index sprawiły, że w roku 2020 cel ten został zrealizowany w 125% w stosunku do zakładanych planów. Oznacza to, że w minionym roku udało się zredukować masę opakowań marki własnej aż o 20,5 tony. Sieć realizuje w ten sposób podjęte przez siebie zobowiązanie, zgodnie z którym do roku 2025 zamierza zredukować masę opakowań marki własnej o 300 ton oraz sprawić, by 100% opakowań marki własnej nadawało się do recyklingu lub kompostowania.

– Carrefour we wszystkich swoich działaniach uwzględnia kwestie dotyczące dbałości o otaczające nas środowisko. Przejawia się to w stałym wprowadzaniu rozwiązań mających na celu ochronę ekosystemu. Dotyczy to również minimalizowania negatywnych skutków cywilizacyjnych, jak chociażby wykorzystania tworzyw sztucznych w produkcji. Staramy się być nie tylko inicjatorem takich działań, ale również inspiratorem, zarówno dla innych podmiotów rynkowych, jak i dla konsumentów. Z naszych obserwacji wynika, że nasi klienci bardzo pozytywnie odnoszą się do wszelkich działań, za sprawą których nie tylko chronimy środowisko, w którym żyjemy, ale także działamy na rzecz przyszłości i bezpieczeństwa kolejnych pokoleń. W tym kontekście warto wspomnieć o uruchomionym przez nas projekcie możliwości zwracania butelek zwrotnych po piwie bez paragonu we wszystkich super- i hipermarketach Carrefour w Polsce. Dzięki temu w sposób faktyczny zmniejszamy ślad węglowy oraz redukujemy liczbę odpadów zalegających na składowiskach – mówi Barbara Kowalska, Dyrektor Działu Jakości i Zrównoważonego Rozwoju w Carrefour.

Butelki o zmniejszonej masie są nieco bardziej miękkie, są także lżejsze, co jest istotne z punktu widzenia wygody i komfortu konsumentów podczas codziennych zakupów. Dzięki cieńszym i miększym ściankom również łatwiej jest butelkę zgnieść przed wyrzuceniem jej do pojemnika na odpady plastikowe.

Redukcja masy opakowaniowej butelek marki własnej to kolejny krok w kierunku ochrony środowiska naturalnego. Jako że jest to jeden z najpoważniejszych problemów, z którymi borykają się gospodarki światowe, tym bardziej sieć przykłada wagę do konsekwentnego eliminowania ilości tworzyw sztucznych obecnych w opakowaniach produktów marki własnej.